Blogg

Når slutter et menneske å være et menneske?

Vi bryter stadig nye grenser ved hjelp av ny teknologi som blir utviklet, og vi ser at det stadig jobbes for en større grad av integrasjon mellom mennesket og teknologien.

Vi har enda ikke greid å koble hjernen eller nervene våre direkte til maskiner, men det finnes stadig flere krefter i samfunnet som jobber for denne integrasjonen mellom menneske og maskin, og en av de kanskje mest kjente av disse er Tesla gründeren Elon Musk som har grunnlagt bedriften Neuralnet som jobber for å skape et grensesnitt mellom menneskehjernen og maskiner.

Dette er selvfølgelig veldig spennende og kan hjelpe mange mennesker på mange ulike måte, men samtidig åpner det opp for en del etiske og religiøse spørsmål som vi kanskje også i stadig større grad bør begynne å tenke over.

For eksempel kan man jo stille seg spørsmålet «Hva vil det si å være menneske?», og man vil i dag kanskje måtte se på dette spørsmålet fra en helt annen vinkel en hva man gjorde for bare 50 år siden da man ikke hadde dagens teknologi og i det minste tok forgitt de rent fysiske aspektene av hva det ville si å være et menneske.

Vil for eksempel et menneske som får sin identitet/sjel overført til en maskin fremdeles være et menneske, og vil dette individet fremdeles ha krav på de samme menneskerettighetene som de biologiske mennesker av kjøtt og blod?

Slik jeg ser det vil man kanskje om få år kunne oppleve at stadig flere mennesker begynner å få innplantert mekaniske kroppsdeler, og man vil jo på et eller annet tidspunkt måtte redefinere hva det vil si å være et menneske for å inkludere disse halvt menneske og halvt maskin eller kyborgene som de også kalles i menneskearten eller skal disse individene ha andre og annerledes rettigheter i vårt samfunn?

Hvor skal grensen for hvorvidt du er maskin eller menneske gå, og hvordan kan vi om kunstig intelligens blir skapt virkelig hevde at mennesker er mer eller mindre verdt bare fordi vi en gang var biologiske vesener?

Og hvordan vil våre religioner utvikle seg i forhold til denne utviklingen? Vil for eksempel en kyborg eller en kunstig intelligens kunne være kristne, muslimer, jøder, hinduister osv? Og vil kirken måtte akseptere at disse halvt menneske halvt maskin individene kan få stillinger som prester på lik linje med det alle andre mennesker i vårt samfunn?

Eller hva med individer som består av en kunstig intelligens? Vil de ha rett til å eie bedrifter, bankkontoer og eiendommer?

Selv vet jeg ikke helt hva svaret på disse spørsmålene er eller hva de bør være, men jeg tror vi må begynne å stille oss disse spørsmålene, og jeg tror at om ikke så alt for lang tid så vil vi kanskje måtte redefinere hva det vil si å være et menneske.

Hva tror du, og hvordan tror du teknologien vil påvirke samfunnet vårt?

Si din mening i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply