Blogg

Kan man argumentere for bruken av burka i Norge?

Det er kanskje ikke så mange som er enige med meg i denne saken, men jeg tror faktisk at om man først ikke skal forby de islamske tildekkende klesplaggene så mener jeg at burkaen faktisk kan benyttes til fordel for storsamfunnet.

For eksempel kan jeg godt se for meg at alle ekstremfeminister som ikke ønsker å barbere ben og armer, og som i dag løper rundt med lilla hår og ring i nesa ikler seg burkaen når de går ute blant mer normale folk slik at vi slipper å se dem.

Dette burde jo ikke være noe problem for ekstremfeministene som til tross for at de hevder å kjempe for kvinners rettigheter ofte også kjemper sammen med islamister for muslimske kvinners «rett/plikt» til å bære hijab, burka og andre tildekkende plagg.

Dette ville være til stor nytte for samfunnet, og det ville slik jeg ser det kanskje gitt disse venstreekstreme feministene en bedre forståelse for hvordan livet som kvinne i et islamsk land er, og samtidig hjulpet alle oss andre fra å måtte snu oss vekk hver gang vi møter en ekstremfeminist.

Jeg tror videre burkabruken ville kunnet føre til en større forståelse av hvilke verdier det vestlige samfunnet faktisk representerer, og hvorfor de av oss som kritiserer ekstremfeminismen og Islam ikke gjør det ut av hat, men ut av et ønske om å hjelpe de mange tusener av kvinner som lider under en totalitær undertrykkende religiøs ideologi.

Dersom du er uenig med meg vil jeg gjerne at du legger igjen et argument du mener ville kunne forsvare bruken av tildekkende klesplagg som hijab og burka.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply