Blogg

Ferdig snakka?

Det pleier ikke hende så mye spennende på Søndager synes jeg, men i går fikk jeg en veldig hyggelig e-post fra Espen Frithjofsen som er eier av bloggen Ferdigsnakka.org, og som et resultat av denne -e-posten skriver jeg nå dette innlegget.

I sin e-post spør Frithjofsen om det er i orden at han lenker opp til min webside Sundvor.com da han synes vi skriver om en del like ting, og at det er morsomt å se flere som deler noen av hans tanker og ideer.

Dette synes jeg selvfølgelig er veldig morsomt og jeg synes selvfølgelig det er hyggelig at han vil hjelpe meg å spre informasjon om at min webside finnes og jeg ga ham derfor selvfølgelig lov til dette.

Nå er også veldig enig med Frithjofsen i at det er morsomt å se at flere nå etterhvert tør ta for seg det som kanskje kan ansees for å være litt mer kontroversielle emner, og jeg synes derfor det er viktig at jeg også lenker opp til hans side slik at dere også kan besøke andre steder på nettet og se hvilke andre meninger folk har om noen av de samme emnene som jeg ofte skriver om.

Meningsmangfold er en ting jeg er en veldig sterk tilhenger av, og jeg mener det er viktig at alle slipper til og kan si hva de mener og tror om ulike ting, og jeg er sterk motstander av dette meningstyranniet som vi nå ser konjunkturene av i det Norske samfunnet.

For eksempel har vi nå fått dette merkelige uttrykket «hatefulle ytringer» som er et løst definert uttrykk ment å kunne benyttes til å sensurere enhver form for tankegang og ytringer som ikke helt er i tråd med den til enhver tid politisk korrekte ideologien, og vurderingen av hva som er en «hatefull ytring» skal avgjøres ut fra helt subjektive kriterier slik ordlyden i loven i dag er skrevet.

Dette mener jeg er en veldig skremmende og anti-demokratisk utvikling som jeg tror vil kunne skape problemer i et stadig mer polarisert samfunn, og jeg tror derfor det er viktig at folk som er motstandere av ytringsbegrensninger ut over de begrensningene som går på oppfordringer til vold eller kriminalitet nå ser forbi sine rent politiske motsetninger og står sammen i kampen for demokratiets kanskje viktigste bærebjelke nemlig ytringsfriheten.

Av denne grunn er det jeg finner det veldig flott at Espen Frithjofsen fra bloggen Ferdigsnakka.org har valgt å ta kontakt, og jeg håper at også flere vil bli med og skape et lite samfunn av ytringsfrihetsaktivister som ønsker at også kontroversielle emner skal kunne diskuteres åpent i det norske samfunnet uten at man risikerer tre års fengsel fordi en eller annen har følt seg personlig krenket.

Så vennligst ta turen innom ferdigsnakka.org, og sjekk ut Espen Frithjofsens blogg.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply