Blogg

Hvorfor skal IS bruder og terrorister få komme til Norge?

Nå har jeg fulgt litt med på diskusjonen rundt hva folk mener om at IS bruder og terrorister skal få komme tilbake til Europa og Norge, og jeg mener det er en del elementer man har unngått å snakke om når man skal ta en vurdering i denne saken.

For det første mener jeg at barna til disse IS terroristene og brudene IKKE er norske statsborgere ettersom de ikke er født i Norge, og jeg mener de om de har et statsborgerskap bør regnes som Syrere eller Irakere alt etter hvilket lands grenser de er født innenfor.

Dette blir på samme måten som vi ser at en asylsøker eller innvandrers barn som blir født i Norge får seg Norsk statsborgerskap, og regnes som norske statsborgere med alle de privilegier det innebærer, og jeg forstår ikke hvorfor vi ikke skal kunne benytte den samme logikken når man skal vurdere hvorvidt disse IS barna er eller ikke er Norske statsborgere.

Om jeg ikke tar helt feil så får man ikke automatisk Norsk statsborgerskap om man fødes utenfor landets grenser selv om begge ens foreldre er Norske statsborgere, men man kan søke om Norsk statsborgerskap og vil mest sannsynlig få dette på bakgrunn av ens foreldres Norske statsborgerskap.

Videre mener jeg det er underlig at man helt har oversett da mange grusomme handlinger som er blitt begått i Syria og områdene som den såkalte Islamske Stat okkuperte, og at man ikke ønsker å gi alle IS terrorister og bruder en kollektiv skyld i tilretteleggelsen av slaveri og drap.

Her i Norge og i vesten har venstresiden frem til nå ikke sett ut til å ha noen problemer med å tildele hvite europeere og etterkommere av europeere en kollektiv skyld for slaveriet som fant sted for flere hundre år siden, og man har heller ikke hat problemer med å gi dagens etniske Tyskere en kollektiv staff for hva dems forfedre gjorde under den annen verdenskrig.

Med andre ord så har man historisk sett ikke hat noen problemer med å tildele kollektiv skyld og man bør jo kanskje spørre seg hvorfor det nå plutselig skal være et problem med å tildele alle IS terroristene og brudene kollektiv skyld for terrorregimet som herjet i den Islamske Stat, og alle de grufulle handlingene som ble utført av denne terrorgruppen.

Slik jeg ser det så har de såkalte IS brudene med viten og vilje dratt til et område hvor de viste at de ville bli med på å legitimister slaveri og drap på ikke muslimer, og jeg mener derfor man med god samvittighet og uten å bryte med noen vestlige humanitære prinsipper kan tildele disse grufulle menneskene en kollektiv skyld.

Det er underlig at ingen andre ser ut til å bemerke dette med slaveriet som disse IS brudene har nytt godt av, og jeg lurer på hvor mange slaver/slavinner disse IS kvinnene har benyttet seg av for å få utført ulike oppgaver i hjemmet osv.

Nei slik jeg ser det så kan disse IS kvinnene bli værende i Syria og Irak. Og jeg mener vi bør overlate det til Syriske og Iranske myndigheter å ta seg av problemet.

Dette er mine meninger, men har du et annet syn på dette vil jeg gjerne høre dine meninger.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply