Blogg

Butikker uten ansatte og netthandel vil skape økt arbeidsledighet og true velferdsstaten!

Vi begynner nå så vidt å se konsekvensene av den økte automatiseringen og gjør det selv handelen, og butikkansatt ser ut til å være den første typen stilling som vil gå inn i historiebøkene som et døende yrke.

Allerede i 2017 kunne man lese hvordan butikker uten ansatte ble prøvd ut i ulike land samtidig som man her hjemme i Norge kunne se stadig flere butikker rulle ut betalingsløsninger for selvbetjening der kundene selv gjør jobben med å skanne varene før de betales.

Andre steder har man også sett løsninger utprøves der man benytter RFID for også å automatisere denne prosessen slik at du som kunde kun trenger registrere ditt betalingskort i butikkens mobil app som så automatisk vil registrere hvilke varer har i handleposen i det du passerer RFID leseren som er plassert i butikkens utgang.

Det er ikke vanskelig å se at denne teknologien vil få store konsekvenser for hvilke jobber som i fremtiden vil være betjent av mennesker innen handelsnæringen, og slik jeg ser det vil de jobbene mennesker vil stå igjen med i løpet av de neste fire til fem årene være hyllepåfylling ettersom jeg anser at gulvvask og lignende også vil kunne utføres av roboter.

Ser man så til Amazons automatiserte løsning når det kommer til nettsalg så vil man se at robotene også har overtatt de fleste arbeidsoppgavene på varelageret, og at det ikke skal mye til for å finne en løsning der robotene også kan overta jobben med å fylle opp en tom hylle med nye varer.

Spørsmålet nå blir «Hva skal alle de som nå jobber i ulike handelsnæringer gjøre når automatiseringen gjør dems kompetanse overflødig, og hvilke nye jobber er det som er skapt i kjølvannet av denne automatiseringen av handelsnæringen?».

Denne løgnen som våre politikere og mange av teknologene som på TV hevder at automatiseringen vil medføre en «eksplosjon» av nye typer stillinger tror jeg det er på tide man begynner å stille virkelig kritiske spørsmål til, og at man ber om konkrete svar på hvilken type jobber de mener vil komme.

Nå har jeg i dette innlegget så langt kun snakket om stillinger innenfor handelsnæringen, men jeg tror det er utrolig mange andre yrkestyper hvor man vil kunne se stadig flere oppgaver automatiseres slik at det blir mulig å drastisk nedskalere arbeidsstyrken.

Personlig tror jeg til og med man etter hvert vil se yrkesgrupper som politi og brannvesen bli automatisert gjennom bruken av droner og teknologi som gjør mennesker overflødige.

Nå lurer du kanskje på hvordan jeg ser for meg at en politibetjent blir erstattet av en drone, men om du tenker litt etter så vil man kunne utplassere «siloer» rundt om i byre og på veier med droner i som kan sendes ut og fjernstyres.

Man vil da kunne ha en fem til ti politibetjenter som sitter på en politisentral og mottar nødrop, og som så sender ut en drone til lokasjonen som er utstyrt med kamera, mikrofon, høyttaler og et el sjokk våpen, og som dermed vil kunne være i stand til å nøytralisere eller oppløse en eventuell konflikt.

Disse dronene vil også om biler blir utstyrt med gps sendere automatisk kunne reagere om noen kjører for fort, og bli sendt ut for å spore opp og føre bilen til nærmeste menneskelige politibetjent eller politistasjon.

Nå synes du kanskje jeg overdriver og at dette er ganske futuristisk, men saken er at denne teknologien finnes allerede i dag, og stadig flere moderne biler blir utstyrt med GPS sendere, og droner som kan følge gps signal finnes også allerede.

Jeg kunne fint ha nevnt en fem seks andre yrkesgrupper hvor jeg lett kan se dagens teknologi om den virkelig anvendes riktig kan gjøre mennesker overflødige, og jeg lurer derfor på hvordan man når ny og mer avansert teknologi nå kommer kan hevde at vi skal få en overflod av nye yrker og ledige stillinger som de som mister sine jobber skal kunne ta.

At det vil bli skapt en hel del nye spennende yrker som krever en høy grad av kompetanse og utdanning er jeg ikke i tvil om, men problemet er at de mange tusener som vil miste sine stillinger først ofte ikke er de med en høyere teknologisk utdanning og vil derfor bli stående arbeidsløse.

Legger man så til ideen om at Norge og vesten trenger økt immigrasjon mener jeg dette problemet vil bli enda større ettersom de fleste immigranter som kommer til vesten ikke er høyt utdannede, men ofte er på grensen til analfabeter som ikke vil kunne ta seg en stilling som krever en høyteknologisk utdanning.

Slik jeg ser det må vi kreve at våre politikere og teknologene nå begynner å snakke sant, og at de tegner et mer realistisk bilde av fremtiden slik at vi som samfunn kan begynne å forberede oss på endringene som vil komme som følge av den teknologiske utviklingen og automatiseringen av stadig flere oppgaver i samfunnet.

Gjøres ikke dette tror jeg vårt velferdssamfunn ganske raskt vil gå under, og vi vil kunne oppleve en oppblomstring av motstand mot videreutviklingen av det høyteknologiske samfunnet.

Nå vet du litt hva jeg tror om dette emnet, og jeg vil gjerne høre litt om hva du mener så legg igjen en kommentar i kommentarfeltet.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply