Vil vi se kvinner rope ut hvor mange aborter de har tatt på kvinnedagen?

Her i Norge har enda ikke venstresiden helt mistet forstanden, men den venstreekstreme doktrinen som har vokst frem i land som USA og Canada ser ut til å spre seg som ild i tørt gress, og vi kan se gnister av denne doktrinen slå røtter i Norge gjennom identitetpolitikken norsk venstreside allerede har adoptert.

Spørsmålet mange nå stiller seg er «hva blir den neste» doktrinen norsk venstreside vil importere til landet, og hvilken innvirkning vil den få på mitt liv om den virkelig får et politisk fotfeste her i landet?

En slik ting som nå ser ut til å ha nådd landets grenser er synet på abort, og dette ser man særlig gjennom forslaget til AUF der man nå ønsker å forlenge tiden for når man kan ta en abort fra 12 uker til 18 uker, og det blir dermed legitimt å spørre seg om disse venstreekstreme elementenes virkelige mål er å flytte grensene like langt som det venstresiden i USA har gjort der man nå ønsker å tillate barnedrap?

I USA og Canada har man nå fått en bevegelse der det faktisk ansees som en ting å være stolt av at man har utført en abort, og kvinner oppfordres av ekstreme feminister og venstreekstremister til offentlig rope ut hvor mange aborter de har fått utført og hvor fantastisk opplevelsen av å ta en abort var.

Denne underlige bevegelsen har fått et navn og du kan besøke bevegelsens egen webside på shoutyourabortion.com, og jeg undres nå som vi nærmer oss kvinnedagen om vi også under kvinnedagen vil se norske kvinner som roper ut hvor flott det var å få tatt en abort?

For meg virker det som om vi er i ferd med å gjenta en samfunns feil av bibelske proporsjoner, og at vi kan sammenligne dagens venstreekstreme og feministbevegelse med den bibelske Baal kulten hvor man ofret sine barn til guden Baal for at han skulle gi folk en økt seksuell nytelse og friheten til å leve et promiskuøst liv.

Så er venstresiden i ferd med å bli en egen moderne versjon av Baal kulten der barneofring i form av aborter skal gi kvinner friheten til å leve promiskuøse liv der ens seksuelle handlinger ikke har noen hensikt eller betydning ut over det å gi øyeblikkelig nytelse?

Dette er kanskje noe folk burde tenke over, og spørre seg om det virkelig er slik som dette vi ønsker samfunnet våre barn skal vokse opp i skal utvikle seg i.

Si gjerne hva du mener om saken.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar