Har kvinneidretten livets rett i de venstreradikales samfunn?

Kan identitetspolitikken ødelegge kvinnesporten og dytte biologiske kvinner ut på sidelinjen slik at man i fremtiden får en mannlig sportsgren og en transperson sportsgren?

Mange kvinner har jobbet hardt for at kvinnesporten skal bli respektert og at kvinnelige utøvere skal bli like respektert og verdsatt som sine mannlige kolleger, men nå ser venstresidens identitetspolitikk ut til atter igjen å skyve kvinner ut på sidelinjen.

Ved å tillate at biologiske menn som identifiserer seg som kvinner nå skal kunne konkurrere mot biologiske kvinner innen kvinneidretten har man i realiteten lagt ned kvinneidretten og omgjort den til en fritt for alle idretter, og man ser nå stadig flere biologiske kvinner som går ut mot denne politikken som nå fratar dem muligheten til å konkurrere mot andre kvinner på like vilkår.

I videoen under kan dere høre enkelte kvinnelige idrettsutøvere fortelle sine historier:

Nå er det slik at jeg er for at alle folk skal kunne kle seg og leve sine liv slik de selv måtte ønske uten at de skal mobbes eller annet, men man må på et tidspunkt også kunne stikke fingeren i jorden og akseptere enkelte biologiske realiteter og at vi faktisk lever i den virkelige verdenen.

Det at en voksen mann som ønsker å leve som en kvinne ikler seg kjoler eller velger å operere seg mener jeg bør være helt opp til den enkelte å avgjøre selv, men det bør ikke bety at resten av samfunnet blindt skal måtte akseptere at mannen nå er en kvinne og skal kunne konkurrere under de samme forholdene som og mot biologiske kvinner.

Vi må kunne skille det å akseptere en persons personlighet og aksepten av enkeltindividets livsstils valg med det å skulle endre samfunnsstrukturen vår ut fra det som frem til bare for noen få år siden ble sett som en psykisk lidelse kalt kjønnsdysfori.

Slik jeg ser det så bør man selvfølgelig akseptere menneskene som lider av denne psykosen og forsøke å tilrettelegge samfunnet slik at ting blir noe enklere for dem, men vi kan ikke gjøre som venstresiden nå ønsker nemlig å la de psykotiske diktere hvordan verden skal fungere og vårt samfunn skal settes opp.

Vel hva mener du om saken ?

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar