Blogg

Nå kommer robotene

I gårdagens utgave av Nettavisen kunne man lese en artikkel hvor man tar for seg en OECD rapport hvor man hevder at så mye som 46 prosent av alle jobber vil bli overtatt av roboter og automatisering.

Rapporten kommer like i kjølevannet av at verdens største konsumerbedrift AMAZON nylig rapporterte at de kom til å si opp over 1600 ansatte rundt om i USA som en direkte følge av automatisering.

Amazon sier de nå vil erstatte menneskelige produktpakkere med roboter, og at dette i førsteomgang vil være et testprosjekt, og skulle prosjektet være vellykket vil vi muligens se en utrulling av roboter ved alle amazons utsedingsbedrifter.

I tillegg til dette har amazon også nå igangsatt og fått en godkjennelse for levering ved hjelp av droner som om alt går som det skal vil kunne erstatte alle menneskelige ledd i amazons utlevering og pakkeprosess.

Leser man så OECD rapporten som mange mener er alt for optimistisk med tanke på andelen jobber som vil forsvinne som følge av automatisering kommer det også frem at man ikke lenger tror jobber som forsvinner vil bli erstattet av nye jobber de oppsagte menneskelige arbeiderne kan ta, og at vi nå beveger oss inn i en verden hvor menneskelig arbeidskraft kan bli overflødig.

Jeg har flere ganger skrevet om dette og bedt om at våre politikere kanskje burde sette seg ned nå og se på hvilke måter man kan forberede samfunnet på den nye fremtiden vi nå ser ut til å bevege oss stadig raskere inn i.

Hva mener du?

Leave a Reply