Er det greit å indoktrinere barn med en bestemt politisk ideologi?

Etter å ha sett hvordan skoler i Norge nå benyttes som politiske indoktrineringsleirer som i stadig større grad minner om skoler for Hitlerjugend er det ikke så rart at elever helt ned i tredje klasse «tvinges» til å streike for en politisk sak de ikke har noen kunnskaper eller forståelse av.

Spørsmålet jeg mener folk nå bør stille seg er om det virkelig er greit at lærerne skal indoktrinere våre barn med sine egne politiske ideologier, og benytte dem som brikker i et politisk spill samme hvor godt ment bakgrunnen for «misbruket» av barna er.

Jeg spør meg selv hva ville lærerne sagt om en elev «nekter» å delta under skolens klimastreik? Vil eleven da bli «hetset» av lærerne slik vi har sett flere tilfeller av rundt om i andre land som for eksempel i vårt naboland Sverige, eller vil eleven få tilbud om en normal skoleundervisning slik at han/hun kan få den utdanningen han/hun har krav på?

At våre barn blir sett på som brikker i et politisk spill synes jeg er forkastelig, og jeg mener det er på tide å få den politiske aktivismen ut av skoleverket slik at skolen atter kan bli et sted for læring og ikke fortsetter å være en indoktrinerings leir for politisk korrekthet.

Si gjerne hva du mener.

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar