EN ADVARSEL TIL NORSKE POLITI

I dag ser man hvordan politifolk i Norge ivrig «slår» ned på såkalte «annerledes» tenkende individer og grupperinger i samfunnet som uttaler seg i strid med den nåværende politisk korrekte ideologien selv om ytringene er godt innenfor rammene av dagens grunnlover.

Vi ser blant annet at politiledelsen som ofte består av politisk utpekte marionetter gir ordre til sine underordnede om å håndheve mer eller mindre politisk motiverte politivedtekter for å sensurere annerledestenkende individers demokratiske rettigheter, og man oppfordres til å benytte ulike udemokratiske metoder og makt for å utføre sensuren.

Som oftest er dagens politibetjenter lydige underståtter og følger sine overordnedes ordrer uten å stille seg spørsmål om lovligheten ved ordrene de er gitt, og vi ser til stadighet et politi som  istedenfor å forsvare lovlydige borgeres demokratiske rettigheter, benytter ulike taktikker for å bistå i sensuren av ytringsfriheten.

Dette gjøres blant annet ved å tillate kjente voldelige motdemonstranter å komme tett innpå de lovlydige annerledestenkende slik at potensialet for en konflikt skal oppstå øker, for så å kunne hevde at de annerledestenkende demonstrasjon må avvikler og de annerledestenkende må fjernes fra stedet for dems egen sikkerhet.

Denne politimetoden er selvfølgelig ikke til for å beskytte grunnloven og de annerledestenkendes demokratiske rettigheter, men de er tvert imot til for å beskytte den nåværende politisk korrekte ideologien og sørge for at andre politiske og ideologiske ideer ikke kan bli hørt av det norske folk.

Når vi videre ser at politiet benytter større resurser på å etterforske og fange annerledestenkende som ytrer seg på nettet fremfor å etterforske voldtekter, overfall og andre kriminelle aktiviteter er det liten tvil om at dagens politi er blitt annet en tyranniets håndhevere fremfor demokratiets beskyttere som de er ment å være.

Selvfølgelig er dette et problem for alle norske borgere og det ser ofte ut som om norske politibetjenter ikke innser at de selv fort kan bli del av den gruppen de politisk korrekte anser som «de» feiltenkende noe vi nå ser stadig oftere bevis for i USA med måten politikere på venstresiden og venstreekstreme elementer i landet angriper landets egne politistyrker og lovens håndhevere.

I videoen under får dere et ganske bra eksempel på dette gjennom måten en politiker fra det demokratiske partiet angriper en tidligere grensekontroll betjent på ved blant annet å anklage ham for å være en rasist simpelthen fordi han har et annet syn på landets immigrasjonspolitikk som følge av hans mangeårige tjeneste langs USAs grense mot Mexico og hans erfaring med hva dagens immigrasjonspolitikk virkelig medfører.

Det er kanskje på tide at norsk politi begynner å tenke seg om, og spør seg selv om de virkelig er helt sikre på at de selv ikke om noen år vil havne i en situasjon hvor de selv plutselig står på feil side av hva som er den politisk korrekte ideologien, og hvorvidt det ikke kanskje er bedre å stå opp for våre tradisjonelle demokratiske verdier og ytringsfriheten slik politiet er ment å gjøre fremfor å være løpegutter og jenter for det sittende tyranniet.

Vi skal heller ikke glemme her i Norge hva som hendte med de Norske politibetjentene som tjenestegjorde under krigens dager som var lovpålagt å være medlemmer i NS for å kunne beholde jobben enten de støttet partiet og dems politikk eller ikke, og som etter krigen fikk sparken som følge av sitt medlemskap i NS selv om de aldri så mye var motstandere av NS.

Veien fra å være på den rette siden av hva som er politisk og ideologisk korrekt til å befinne seg på feil side er veldig kort slik stadig flere både feminister, grensevakter og til og med venstreekstreme nå oppdager i land som USA og Canada, og det er ikke lenge til vi ser det samme her i Norge og Europa.

Folk bør nå stå opp for demokratiet og ytringsfriheten.

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar