Bevis for at NRK benytter falske nyheter i sin propaganda

I dagens utgave av VGNett kan du lese hvordan NRK ved hjelp av sitt ungdomsprogram «Folkeopplysningen» prøvde å manipulere årets skolevalg ved hjelp av falske nyheter.

VGs artikkel og det faktum at NRK som stats kanal ikke er til å stole på, og bedriver politisk propaganda og feilinformasjon burde få enhver til å sette seg ned og vurdere sitt ståsted til hvorvidt Norge i dag trenger en statsfinansiert nyhetsformidler som NRK, og om vi virkelig kan stole på at norske skoler faktisk lærer våre barn sannheten eller bedriver politisk indoktrinering?

Det er nemlig slik jeg ser det to problemer med VG har avdekket i denne saken, og det første er dette med at NRK nå er avslørt i å drive politisk propaganda (noe vi alle fra før viste), men det andre og mye verre er at skolene aktivt deltar i denne typen politisk indoktrinering og spredning av falske nyheter og opplysninger.

Man burde kunne forvente seg at Norske skoler var politisk nøytrale, og at skolenes oppgave var å lære elevene om de politiske prosessene i et demokrati, hvilke politiske ideologier som finnes og andre objektive fakta, og ikke at de forsøker å manipulere våre barn til å identifisere seg med bestemte politiske ideologier og partier samtidig som de demoniserer andre.

Skolen skal være et trygt sted for ALLE barn og et sted der foreldre trygt kan sende sine barn uten å frykte at de skal bli politisk, religiøst eller på andre måter indoktrinerte med politiske ideologier som er i strid med foreldrenes egne politiske religiøse eller politiske synspunkter.

Slik jeg ser det er dette en utrolig skammelig sak for NRK og det norske skoleverket, og noen burde virkelig ta tak i saken og «rydde» opp i rotet. Og med «rydde» opp mener jeg de bør gå inn og gi folk sparken.

Si gjerne hva du mener om saken i Kommentarfeltet under.

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar