Kunstig intelligens besto eksamen for åttendeklassinger

For fire år siden ble det arrangert en konkurranse for forskere på kunstig intelligens der målet var å skape en kunstig intelligens som kunne bestå eksamen for åttendeklassinger, og selv om premien i konkurransen var på hele 80 000 dollar var det ingen av deltagerne som greide vinne premien.

Selv det beste systemet deltagerne kom opp med greide ikke få et bedre resultat en 60% da systemene de produserte ikke greide nå opp til språkkunnskapene og vurderingsevnene man forventer av et menneske som består eksamen.

Nå har imidlertid et team av forskere ved Allen Institute for Artificial Intelligence i Seattle i USA skapt et dataprogram som greier åttendeklasse eksamen med god margin, og som dermed har vist at en maskin nå har de samme evnene til vurdering og logisk tenkning som man forventer av en åttendeklassing.

Den kunstige intelligensen greide åttendeklasse eksemen med 90 % korrekte svar, og gikk så videre til å besvare eksamen for 12th klassinger med opp til 80% korrekte svar.

Systemet forskerne ved instituttet i Seattle har gitt navnet Aristo er et bevis for at vi nå beveger oss stadig raskere i retning av kunstige intelligenser som vil ha de samme evnene som mennesker når det kommer til å ta beslutninger.

Du kan lese mer om saken her…

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar