Tyskere bevæpner seg med skytevåpen

I Tyskland er det lovlig å bære et skytevåpen dersom man har fått en tillatelse fra staten og antallet Tyskere som nå bevæpner seg har steget fra ca 260 000 i 2014 til over 640 000 i 2019.

Økningen er på hele 250 prosent i løpet av de siste fem årene, og den veldige økningen kom like i kjølvannet av immigrasjonsbølgen i 2014-2015.

Ifølge politiets fagunion (GdP) skal hovedårsaken til den enorme økningen i søknader om bæretillatelse av et våpen for selvforsvar være en «følelse av usikkerhet» i befolkningen.

Du kan lese mer om saken her…

Slik jeg ser det burde man også i Norge tillate borgere å bære skytevåpen til selvforsvarsbruk ettersom det i interne politidokumenter at den norske befolkningen ikke kan forvente å bli beskyttet av norsk politi dersom en farlig situasjon skulle oppstå.

Det er også slik at en kriminell ikke vil bli sittende å vente på at du skal ringe politiet, og at de skal få tid til å kjøre hjem til deg før han angriper deg, og det vil derfor aldri være mulig for politiet å være tilstede på åstedet før en kriminell handling har funnet sted, og du har hat behov for å kunne forsvare deg eller dine nærmeste.

Jeg mener det er en menneskerett å kunne forsvare seg og sin familie, og ettersom det beste og mest effektive våpenet for selvforsvar er et skytevåpen, mener jeg man nå burde gjøre det mulig for også det Norske folk å ta ansvar for sin egen og ens families sikkerhet.

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar