Kinesiske kommunister frykter Maoisten Xi Jinping

Frykten sprer seg nå innad i det Kinesiske kommunistpartiet (KKP) blant den eldre garden som frykter partiet nå står ovenfor en ny utrenskning av dissidenter i god gammel Maoistisk stil.

Årsaken til frykten skal være at mange av partiets eldre anser kommunistpartiets leder President Xi Jinpin for å være for kommunistisk, og at han har et mer Maoistisk syn på politikken og Kinas plass i verden.

President Xi Jinpin’s regjering har de siste årene nemlig slått hardt ned på Marxistiske fagforbund og studentgrupper, og mange anklager Xi for å pervertere den Marxistiske kollektivistiske ideologien til en mer «sosialistisk» ideologi med kinesiske karakteristikker, og at Xi «forurenser» kollektivismen med nok kapitalisme til å skape en fremgangsrik økonomi.

De nye unge Marxistene i Kina anklager nå XI og regjeringen for å undervise en utvannet feilaktig Marxisme for å promotere Xi’s mer «sosialdemokratiske» ideologi, og regjeringen er nervøs over de unges økende interesse for revolusjonerende bøker og materiale hvor det snakkers om å kaste en korrupt regjering.

Les mer om saken her…

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar