Forskere mener kunstig blod kan være bedre en ekte blod

En gruppe japanske forskere ved National Defense Medical College har nå skapt et kunstig blod som de nå mener vil kunne hjelpe mennesker både med å få en bedre helse, og med å kunne øke overlevelsesraten for folk med alvorlige skader.

Blodet er allerede blitt utprøvd på kaniner, og forskerne mener blodet nå er klart til å kunne prøves ut på mennesker.

Det kunstige blodet skal ifølge forskerne kunne benyttes på ALLE mennesker uavhengig av hvilken blodtype du måtte ha, og det vil gjøre at leger ikke lengre trenger å bekymre seg for tilgangen på blod, eller at blodet de har tilgang på er «forurenset».

Nå gjenstår det å se hvilke andre egenskaper dette kunstig fremstilte blodet har, og om dette vil kunne bidra i kampen mot, og behandlingen av eksempelvis HIV.

Du kan lese mer om blodet her…

Author: Jólnir Vinter

Legg igjen en kommentar