Blogg

The Happy Life Project

Happy Life Project er et livsstils endrings prosjekt som jeg skal gjennomføre i løpet av de neste fem årene, der målet med prosjektet er oppnåelsen av et enklere, friere og mer spenningsfylt liv.

Prosjektet vil være delt opp i flere delmål, der hvert delmål har til hensikt å bringe meg nærmere prosjektets endelige målsetning som er å gi meg et mer utfyllende og lykkeligere liv.

Hvorfor starte et eget prosjekt?
Det er mange måter å endre livet sitt på, men for meg ser det ut som at det å endre livsstil er tett knyttet opp mot det å endre måten jeg tenker på, og hvordan jeg ser på verden rundt meg, og for å få til dette tror jeg det å omgjøre livet mitt til et eget prosjekt hvor målet er å oppnå et lykkelig liv, er måten å gå frem på.

Dette betyr selvfølgelig ikke at prosjektet automatisk vil lykkes, men jeg tror det vil kunne gi meg en del «mål» å jobbe mot i hverdagen som jeg ellers ikke ville hat, og at det vil kunne bidra til at jeg kanskje jobber litt mer iherdig for virkelig å lykkes med å nå målene jeg setter meg.

Så hva er det endelige målet med prosjektet?
Å finne et enkelt mål for ens liv er selvfølgelig ikke noen enkel jobb, men etter å ha grublet en stund over hvorvidt jeg har en «guttedrøm» eller noen andre målsetninger jeg virkelig ønsker å gjennomføre i løpet av mitt liv her på planeten, kom jeg frem til at det jeg kanskje drømmer mest om er å lære meg å seile for så å kunne seile fra Australia til Japan.

Dette er selvfølgelig en «guttedrøm», men trenger det virkelig bare å være det? Dette er spørsmålet jeg har tatt meg selv i å stille meg stadig oftere, og nå har jeg bestemt meg for at det kanskje er på tide å gjøre et REELT forsøk på å virkelig realisere min egen «guttedrøm», og virkelig søke det lykkelige livet vi alle så gjerne håper å en dag finne.

Hva må endres og kan jeg gjennomføre de nødvendige endringene?
Da jeg enda er i startfasen av prosjektet er det kanskje vanskelig å si noe om hvorvidt jeg vil kunne gjennomføre alle de endringene som trengs for at jeg skal kunne realisere min «guttedrøm», men jeg skal om ikke annet gjøre et tappert forsøk.

Så etter noen timers «brainstorming» rundt livsstilsendringer jeg må gjennomføre satt jeg igjen med fem endringer som MÅ gjøres om jeg i det heletatt skal ha noe HÅP om å lykkes med dette prosjektet, og disse fem endringene er som følger:

  • Ha en ordnet økonomi
  • Innta en minimalistisk livsstil
  • Forbedre min helsesituasjon
  • Lære meg å seile, og dykke
  • Få en fullstendig og realistisk oversikt over prosjektets kostnader

Nå virker kanskje ikke disse fem punktene så veldig uoppnåelige for folk flest, men jeg tror det å sette dem opp som viktige «delmål» i dette prosjektet vil bidra til at jeg kanskje er mer fokusert og målrettet når det kommer til å faktisk NÅ målene.

Hvorfor er en ordnet økonomi viktig?
Som de fleste av oss som er litt voksne vet så koster det aller meste i livet penger, og vi vet også at om man ikke har en god oversikt over ens totale økonomiske forbruk er det fort gjort å havne i en situasjon der andelen penger som forsvinner ut av kontoen er høyere en den som kommer inn, og det er selvfølgelig noe som fort kan sette en stopper for et hvert prosjekt.

Av denne grunn er det jeg må får en ordentlig oversikt over mitt månedlige og årlige forbruk, og hva som er den absolutte nedre grensen for hva jeg kan leve på, og hva jeg sitter igjen med etter at ALLE faste utgifter er betalt.

Jeg tror det å ha en ordnet økonomi ikke bare vil kunne bidra til å realisere drømmen min, men jeg tror også det vil kunne gi meg et enklere og mer bekymringsfritt liv, og at det også kan påvirke både den mentale og fysiske helsen i en veldig positiv retning noe som er veldig viktig dersom man skal leve noen måneder eller år om bord i en seilbåt.

Hvorfor er endringen av livsstil nødvendig?
Hvorvidt det er helt nødvendig å endre livsstil flere år før prosjektet skal fullføres vet jeg ikke, men jeg tror det kan være fint uansett å gjøre endringer i ens livsstil om man ikke helt føler alt går som det skal, og føler at hverdagene kanskje blir litt vel ensformige.

Selv om jeg personlig ikke føler at livet mitt er så veldig kjedelig så må jeg innrømme at det nok er blitt noe ensformig, og at det å endre litt på hvordan jeg har det hjemme, hva jeg spiser og hvordan jeg lever nok kan virke noe forfriskende.

De fleste av oss har nok opplevd at etter å ha pusset opp et rom får man en forfriskende følelse av at man åpner et nytt kapittel i livet, og får en slags ny start på ting. I alle fall føler jeg det slik, og derfor er det jeg har valgt å ta en helt ny retning i livet ved å starte utforskningen av en livsstil kalt minimalisme.

Hva er en minimalistisk livsstil?
Du spør deg kanskje nå hva en minimalistisk livsstil er for noe, og hvorfor jeg mener at det å endre min nåværende livsstil til en minimalistisk vil være nyttig i forhold til drømmen min om å seile rundt i Stillehavet?

Vel svaret tror jeg ligger i hvordan en minimalistisk livsstil nok kan være nødvendig i forhold til livet om bord i en båt hvor det kanskje ikke er plass til like mye ting og tang som på landjorden, og at den også har en del økonomiske fordeler som jeg også mener er nyttig både i forhold til å få oversikt over min nåværende økonomiske situasjon, og det å tillegge seg gode forbruksvaner der jeg forbruker minst mulig, og samtidig genererer minst mulig søppel og rot.

Minimalisme går nemlig ut på å finne en balanse mellom de tingene man virkelig trenger, og det en faktisk har. Det er snakk om å redusere mengden eiendeler ned til det essensielle der man sørger for at man ikke mangler noe, men samtidig ikke har mer en man virkelig kan bruke i en daglige liv.

Personlig finner jeg denne livsstilen veldig interessant da jeg selv ofte får en følelse av at jeg har alt for mye «skrot» liggende rundt, og jeg ikke tror jeg vil savne mye av de tingene jeg har liggende rundt om i leiligheten, og som nesten aldri blir brukt.

En annen viktig ting med minimalismen som jeg også liker er hvordan den gir deg en god oversikt over hva du faktisk eier, og samtidig gir deg en mulighet til å sørge for at du ikke akkumulerer en haug med nytt «skrot» rundt deg.

Lære å seile, og dykke
Dette er vel to ting det er en stund igjen til jeg virkelig trenger å sette fokus på, men jeg tror det er viktig å ha det i bakhodet at dette også er ting jeg MÅ lære meg, og at dette prosjektet er avhengig av at jeg virkelig beveger meg noe utenfor min egen komfortsone for at det skal lykkes.

Selv om jeg ikke er en person som ELSKER å dykke har jeg bestemt meg for at dette er noe jeg skal lære meg, og som jeg tror vil gi meg masse glede dersom dette prosjektet virkelig lykkes, og jeg ender opp på en båt i Stillehavet.

Nå er jeg kanskje litt heldigere en hva mange andre er da jeg har en bror som er utdannet dykkerinstruktør, og som jeg kanskje kan få tatt noen fritimer med slik at jeg enklere kan greie å gjennomføre prøven til dykkersertifikatet.

Når det gjelder dette med å lære seg og seile så er det nok noe av det mer utfordrende ved dette prosjektet ettersom det vil være en stor del av grunnlaget for hvorvidt hele prosjektet faktisk kan gjennomføres, og som alle nok forstår så vil jeg ikke kunne seile i Stillehavet om jeg ikke har et seilersertifikat, så her er det bare å benytte tiden godt og forsøke å lære seg mest mulig ved hjelp av youtube, og andre steder på nettet før jeg melder meg på et seilerkurs.

Få en fullstendig oversikt over hva prosjektet vil koste å gjennomføre!
Dette er også en av de tingene som det er viktig å ha fokus på i god tid, og hvor det faktisk kan være nyttig og forsøke å oppsøke folk med erfaring for å høre med dem hva tilsvarende prosjekter har kostet, og hvilke utfordringer man kan forvente å møte på.

Man må blant annet finne kostnadene for en båt, og det inkluderer det å bestemme seg for hva slags båt man skal ha. Videre må man forsøke å finne ut hvilket utstyr som treng å ha i båten, hva ulike reparasjoner kan forventes å koste slik at man kan sette av nok penger til det, og man må ha en klar oversikt over ens daglige forventede forbruk kontra ens forventede inntekter.

Det vil slik jeg ser det ikke være mulig å se på et prosjekt som dette som en vanlig ferie, og jeg tror heller ikke man kan forvente at man skal komme seg gjennom en reise som den jeg «drømmer» om å realisere uten at man får en del uforutsette kostnader som virkelig kan sette en brå stopp for hele prosjektet om man ikke på forhånd har satt av penger for også å kunne håndtere det.

Så tror jeg dette prosjektet vil lykkes?
Det tror det gjenstår å se, men uten at man gjør et forsøk lykkes det i alle fall ikke, og jeg tror at om jeg virkelig står på de neste fem – seks årene så burde ikke denne drømmen være langt unna min rekkevidde om helsa bare holder seg.

For å gi meg selv et spark bak og sørge for at jeg kommer til å jobbe for virkelig å realisere denne «drømmen» vil jeg la dere der ute bli med meg på reisen mot å realisere min guttedrøm, og jeg vil legge ut innlegg både i form av lyd, bilder og film på mine websider Sundvor.com under fanen «Happy Life».

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

[give_form id=”333″]

Leave a Reply