Bøker

12 Rules For Life – av Jordan B Peterson

Da har jeg endelig fått lest boken 12 Rules for Life som er skrevet av den Kanadiske professoren og psykologen Jordan B Peterson.

I boken skriver Peterson om det han om 12 regler for å forbedre ens livssituasjon, og jeg vil personlig si de fleste av disse reglene for de aller fleste nok sier seg selv og nok ikke er noe man trenger lese en bok for å forstå noe også Peterson i boken ganske klart hinter frempå gjennom sine stadige referanser til hvordan livsvalg og IQ ofte tett henger sammen.

Jordan Peterson fikk veldig mye oppmerksomhet i sosiale medier da han offentlig gikk ut og ytret sin motstand mot en lovendring i Canada som ville påby folk å benytte visse pronomen når man tiltalte såkalte transseksuelle personer noe Peterson mente var i strid med ytringsfriheten og de prinsippene vårt vestlige demokrati er bygget opp rundt.

Den veldige kampanjen som såkalte sosiale krigere (SJW) rettet mot Peterson for å skade hans omdømme og få han sparket fra sin stilling som professor ved universitetet i Toronto slo sterkt tilbake, og Peterson fikk en enorm støtte blant vanlige folk som gjerne ville høre mer av den «opprørske» professorens tanker og ideer rundt ulike emner.

Etter å ha lest boken sitter jeg ikke igjen med at Peterson kommer med noen revolusjonerende nye ideer rundt dette med «hjelp til selvhjelp», og de fleste av de forslagene til hvordan man kan forbedre ens nåværende livssituasjon finner man igjen i andre såkalte «selvhjelps» bøker, men de Peterson kanskje har gjort som er nytt er å benytte eksempler og fortellinger som nok er mer tidsriktige, og kanskje utfordrer den politisk korrekte tankegangen noe mer en hva man ellers finner i tilsvarende bøker.

Dette har nok gjort så særlig yngre menn finner hans bok veldig spennende, og at den nok appellerer mer til dem en hva en mer politisk nøytral selvhjelpsbok hvor man kun finner eksempler fra idretten eller lignende gjør.

Videre mener jeg at Jordan Peterson ved å tørre å rette seg mot ett mannlig publikum fremfor å følge den politisk korrekte linjen hvor man enten skal være nøytral i kjønnsdebatten eller fremme kvinners sak nok også har fanget opp et segment av befolkningen som ellers av både politikere og andre samfunnsdebattanter blir oversett eller stigmatisert som «sinte hvite menn».

Videre vil jeg også påpeke at Peterson er en eksepsjonell god debattant og at hans mange debatter som det ligger på tusenvis av kopier av på ulike sosiale plattformer som YouTube nok også har bidratt til hans popularitet.

Som sagt fant jeg personlig ikke mye nytt innhold i forhold til hvordan man skal forbedre ens liv en hva man finner i andre selvhjelpsbøker, men selve boken er godt skrevet og har en mengde med interessante fortellinger og analyser av disse hvor forfatteren tør gå inn på emner som ofte sees på som politisk ukorrekte.

Jeg vil anbefale boken for de aller fleste som ønsker å få noen tips til hva som kan gjøres for å hjelpe dem til å gjøre endringer i sine liv, men tror som sagt ikke at boken er noe veldig revolusjonerende da den til tider også kan være veldig tunglest og langtrukket.

Du finner boken hos amazon her.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply