Det burde serveres frokost og lunch ved norske barneskoler

Nå er det nok mange som ikke har barn eller barn i skolealder som mener at foreldre bør kunne smøre barnas skolemat selv, men jeg mener det er flere ting som taler for at det burde serveres mat på skolen.

Slik jeg ser det er det helt klart ikke noe problem for foreldre å selv smøre skolemat til sine barn, men jeg mener og tror at mange barn nok hadde spist mer og sunnere mat om de hadde muligheten til å få servert mat på skolen.

Ettersom min sønn gikk i en barnehage hvor barna fikk servert frokost og lunch fra eget kjøkken hver dag vet jeg at dette er noe barna setter pris på da i alle fall min sønn og barna til de foreldrene jeg pratet med i samme barnehage alle kun uttalte seg positivt om ordningen.

Jeg ser derfor ingen grunn til at skolebarn ikke skulle sette like stor pris på å få servert sunn og god mat hver dag, og samtidig få muligheten til å sosialiseres med venner mens de spiste noe jeg tror de fleste av oss voksne setter stor pris vi får mulighet til når vi hver dag sammen med våre arbeidskolleger går for å spise lunch og prate sammen.

Ett annet viktig element her er også det faktum at vi vet det er utrolig viktig at våre barn får i seg en god frokost for at hjernen skal fungere optimalt, og vi ser videre at vårt samfunn har en sterk økning av livsstilssykdommer som fedme også blant barn ned i barneskole alder noe jeg mener også er et godt argument for den økte kostnaden det å servere skolemat til alle barneskoler ville medføre for samfunnet.

Jeg tror nemlig at samfunnet ville spare masse penger som vi i dag må benytte på å bekjempe livsstilssykdommer i etterkant av at de har oppstått ved at man tar tak i det som er en av årsakene til problemet så tidlig som mulig, og jeg tror at det ville være mange barn som i dag kanskje ikke får så god mat med seg hjemmefra som ville fått muligheten til i det minste å få seg ett eller to ferske sunne måltider om dagen.

Nå vet dere litt om hva jeg mener om denne saken, og jeg ber dere derfor gjerne si hva dere mener om at norske skoler burde servere skolemat til alle barnehage- og barneskoleelever?

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar