Ulven er ett vakkert dyr som bør beholdes som del av den Norske faunaen

Dessverre er det mange bønder i Norge som er motstandere av ulven og jeg kan dels forstå dette da jeg mener vår rovdyrpolitikk ikke bidrar i særlig grad til å redusere konflikten mellom de som ønsker ulv i Norge og de som helst vil se den utryddet.

Når jeg sier de vil se ulven utryddet så betyr det ikke at jeg faktisk tror det er dette de ønsker, men ettersom man ikke kan komme frem til en god løsning på rovdyrproblematikken fører frustrasjonen til at enkelte inntar en veldig ekstrem holdning.

Personlig tror jeg vi ved å åpne for å flytte ulven til nasjonalparkene vil kunne fjerne mye av konflikten vi i dag ser, og jeg tror det ville bidra til at vi kunne få en sterk og robust ulvestamme her i landet.

Jeg tror også vi når ulvestammene i nasjonalparkene er stor nok vil kunne starte lisensiert jakt på ulv som befinner seg eller etablerer seg utenfor nasjonalparkene, og på den måten vil bønder i områder med ulv i kunne se på ulven som en inntektskilde for gården fremfor å kun se den som en pest og en plage som i dag.

Dessverre er våre politikere ikke villige til å se etter gode løsninger, og jeg tror dette kommer av denne ideen mange politikere ser ut til å ha der de tror de står over vanlige mennesker, og at de alltid vet best.

Jeg tror også at mange som er for rovdyr i Norge gjør en stor feil ved å fremstille ulver og andre rovdyr som helt ufarlige «kosedyr» noe jeg tror oppfattes veldig provoserende av mange som må bo i områder med rovdyr i, og derfor vet mer om hvordan virkeligheten faktisk ser ut.

Når alt dette er sagt så må jeg jo si at jeg er en sterk tilhenger av ulv i Norge, og at jeg mener ulven er det vakreste dyret i den norske faunaen, men jeg ser heller ikke noe problem med å bedrive forsvarlig jakt på ulv om vi får en bærekraftig ulvestamme.

Personlig mener jeg man må være ærlige med oss selv, og man må selv om man synes ulven er ett vakkert dyr ikke glemme at den ER ett dyr, og at selv om den er vakker så kan den være farlig, og den kan og bør kunne jaktes på, på like vilkår som det det finnes for alle andre dyr man driver jakt på.

Vel nå vet dere hva jeg mener om ULVER, og det hadde vært hyggelig om dere la igjen en kommentar og sa hva dere mener om ulven, og hvorvidt den bør finnes i Norsk natur.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

2 thoughts on “Ulven er ett vakkert dyr som bør beholdes som del av den Norske faunaen

Legg igjen en kommentar