Stadig flere frykter de vil miste jobben grunnet automatisering

Det er nå gjort en undersøkelse i ti land hvor man har sett på hvorvidt folk frykter de teknologiske fremskrittene og automatisering vil føre til at folk mister jobbene sine.

Ifølge rapporten frem arbeidet av forskningssenteret Pew Research Center finnes det små variasjoner i resultatet fra de ulike landene, men med ett flertall der folk uttrykker høy grad av usikkerhet når det kommer til å miste jobben som følge av automatisering.

Konsensus i alle de ti landene var at det var en høy mulighet for at flere jobber ville overtas av maskiner, og man var minst pessimistiske i USA der bare 65% av de spurte mente de ville kunne miste jobben som følge av automatisering.

Videre viste undersøkelsen at ett stort flertall i alle de ti landene undersøkelsen omfattet mente de ville ha store vanskeligheter med å finne seg nytt arbeid, og at de økonomiske forskjellene i landet ville øke som følge av mer automatisering og fremveksten av kunstig intelligens.

På spørsmålet om man trodde økonomien ville bedres i landet som følge av en høyere grad av automatisering svarte innbyggerne i de fleste landene at de var skeptiske til dette, mens innbyggerne i Japan, Polen og Ungarn mente økonomien ville forbedres.

Dersom du ønsker å lese hele originalsaken finner du den her…

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar