Blogg

Hvorfor må vi bruke ansiktsmasker?

Nå er et mye snakk i pressen om at det skal innføres påbud om bruk av ansiktsmasker ved bruk av kollektivtransport og på offentlige samlingssteder, og mange spør seg nå om det virkelig er noe poeng i et slik påbud i Norge.

Slik det ser ut nå så kan man argumentere for at ansiktsmasker faktisk fungerer og er med på å begrense spredningen av virus, men selv om dette er et faktum må et eventuelt påbud sees opp mot en del andre faktorer som man kanskje ikke hører så veldig mye om i pressen.

For det første er det viktig å påpeke at ansiktsmaskene i første omgang hovedsakelig er ment for å HINDRE spredning ved at allerede smittede personer bruker dem, og det kan derfor argumenteres for at folk som IKKE er smittet heller ikke trenger å benytte maskene da de er mindre effektive når det kommer til å hindre deg i å bli smittet en de er nyttige når det gjelder å hindre syke fra å spre smitten.

Dette har med at om viruset først er «spred» i luften så skal det veldig lite til for at du får et på fingrene, huden, i øynene osv og dermed blir smittet selv med bruk av en ansiktsmaske, mens den vil hindre luft og dråpespredning om en syk/smittet person benytter en ansiktsmaske.

Videre må man spørre seg om viruset vi forsøker å hindre smitte fra virkelig er så farlig at det begrunner et påbud om bruk av ansiktsmasker, og enkelte vil nok i tilfellet covid-19(kinaviruset) påstå at med en gjennomsnitts alder for folk som har død av covid-19 på over 80 år så kan man argumentere for at det kanskje er bedre å la smitten spre seg slik at vi kan nå grensen for flokk immunitet i befolkningen.

Ett påbud for bruk av ansiktsmasker kan dermed være med å forlenge pandemiens varighet ettersom smitten vil spre seg seinere i befolkningen og det vil ta lengre tid til man når grensen for flokk immunitet.

Vi bør kanskje også se på det faktum at produsentene av ansiktsmasker nå har skrudd opp prisen på masker fra 70 kroner for en pakke med 4-5 masker til 7-800 kroner for den samme pakken da de vet at folk vil måtte kjøpe masker om de skal kunne ta kollektiv transport til og fra jobben, til skolen osv.

For enkelte familier vil dermed prisen for ansiktsmasker i uken kunne bli flere tusen kroner, og da regner man ikke engang med masker som må benyttes for å kunne gå på trening og andre steder som i butikken osv.

Med andre ord ser det ut som om det finnes en hel industri som har et økonomisk insentiv for å presse på for ett ansiktsmaske påbud, og man må jo undres over at myndighetene ved utbruddet av pandemien ikke fryste prisene på ansiktsmasker, og igangsatte oppbygningen av en maskeproduksjon i Norge for å sikre billige, trygge masker til den norske befolkningen.

Dette er i alle fall mine synspunkter rundt ansiktsmasker så nå er jeg interessert i å høre dine i kommentarfeltet under.

Leave a Reply