Blogg

Hvorfor er vi så redde for coronaviruset når flere dør av influensa?

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) dør ca 900 personer årlig av den «vanlige» influensaen, og man har aldri blitt oppfordret til å benytte ansiktsmasker, holde en meters avstand eller hat forbud mot trening som følge av dette.

Enda underligere blir det når vi vet at man faktisk HAR en influensavaksine som myndighetene oppfordrer folk til å ta, og som ca 17% av befolkningen hvert år benytter seg av selv om en del statistikk skulle tilsi at vaksinen ikke virker.

Når vi så ser på tallene for Kina viruset eller Covid-19 som man blir fortalt man skal kalle coronaviruset som nå herjer kloden for at man ikke skal fornærme den totalitære kinesiske kommunistregjeringen så har covid-19 så langt i år drept ca 264 personer som er ca 1/3 av antallet folk som sist år døde av den årlige influensaen.

Spørsmålet man når man ser disse tallene nesten må stille seg blir bare da om det virkelig er slik at covid-19 er så mye farligere en hva den vanlige influensaen er gitt at covid-19 ser ut til i stor grad kun å ta livet av folk over 70 år og folk som allerede har en eller flere alvorlige sykdommer.

Med andre ord er covid-19 ikke farlig for barn og unge noe man ikke kan hevde når det kommer til den «vanlige» influensaen.

Så hvorfor er folk så redde for Kina viruset covid-19, og hvorfor ser det ut som om både myndighetene og pressen jobber hånd i hånd med å spre unødvendig frykt i landets befolkning fremfor å nedtone farene med viruset?

Nå er vi i slutten av august måned og det er ca fire måneder igjen av året 2020. Skal coronaviruset virkelig være så farlig som det myndighetene og media hevder må man i løpet av de siste månedene minst se en tredobling av antall dødsfall her i landet noe veldig få nok tørre sette penger på.

Videre må man nesten spørre seg hvorfor man ikke får høre hvor mange dødsfall man har hat i Norge frem til nå som følge av den vanlige influensaen og hvor mange av covid-19 dødsfallene som man også kan se at pasienten også var smittet av den vanlige influensaen eller hadde andre underliggende sykdommer som kan ha vært utslagsgivende for pasientens død.

Ved å gi befolkningen denne informasjonen ville man kanskje kunnet redusere noe av frykten i befolkningen, og man ville kanskje fått normalisert situasjonen i landet noe, men siden det ser ut som om en normalisering av situasjonen ikke er myndighetene eller medias mål så er det INGEN som skriver eller snakker om de FAKTISKE TALLENE når det kommer til covid-19, influensaen eller andre ting relatert til dette emnet.

Si gjerne din mening i kommentarfeltet under.

Kilde: FHI.no

Leave a Reply