Blogg

Demonstrasjon mot barneslaveri og Corona restriksjoner i London

Den 29. August var det en stor demonstrasjon på Trafalgar Square i London der flere tusen demonstranter hadde møt opp for å demonstrere for ytringsfriheten, og mot de mange corona tiltakene Britiske myndigheter har innført under påskudd om at man ønsker å forhindre spredningen av Covid-19 viruset.

Mange av demonstrantene som hadde møt opp støttet også den felles parolen for hele demonstrasjonen som var «Save Our Children» eller på norsk «redd våre barn» som er en verdensomspennende bevegelse som ønsker å sette søkelys på barnebortføringer, barneslaveriet og barn innen sexindustrien.

Videoen er byttet ut da den første var sensurert av YouTube.

Det er ganske utrolig at norske politikere og pressen ikke ser ut til å ønske et søkelys på disse problemene da de aktivt forsøker å forhindre folk fra å få informasjon om emnene disse demonstrasjonene forsøker å fremme, og man må nesten spørre seg om norske politikere ikke ønsker å forhindre misbruket av barn og slaveriet som nå ser ut til å vokse for hvert år som går.

Du får se videoen over og lytte til talene og intervjuene av personene som var til stede og gjøre deg opp din egen mening om denne saken.

Leave a Reply