Blogg

Hva er Islam ifølge en muslimsk Imam

Det er ikke mange i vesten som virkelig forstår eller vet hva Islam virkelig står for eller hvordan muslimer selv ser på sin religion og sine religiøse ledere, og det kan derfor være lærerikt å lytte til hva en Imam har å si om saken.

I den underliggende videoen får dere høre Imamen Mohamad Tawhidi forklare Islam for PragerU journalisten og samfunnsdebattanten Candace Owens som både stiller kritiske og viktige spørsmål som mange i vesten ønsker svar på fra muslimer og islamske religiøse ledere.

For at man skal forstå verden må man være villige til å ha en åpen dialog med alle folk, og det er kun gjennom å lytte til informasjon fra alle sider i en konflikt man virkelig kan finne måter å løse konfliktene på.

Lytt til intervjuet og gjør deg opp din egen mening om saken.

Leave a Reply