Blogg

Hvorfor lar Twitter pedofile åpent fremme sin seksuelle legning?

Hvorfor er det ingen som reagerer på alle de pedofile brukerne av Twitter som nå forsøker å bygge en «sosial rettighetsorganisasjon» for det de kaller seg «MAPer» som står for «minor-attracted-people», og de forsøker å bygge en bevegelse tilsvarende den de homofile benyttet seg av for å fremme homofiles rettigheter i samfunnet.

Disse pedofile MAPene har blant annet skapt sitt eget regnbue flagg, og de benytter seg av mange av de samme argumentene som de homofile organisasjonene benyttet for å få aksept for sin seksuelle legning av storsamfunnet.

Disse pedofile MAPene står nå stadig oftere frem på sosiale nettverk som Twitter med fullt navn og bilde, og særlig twitter ser ut til å ha gitt etter for at også pedofiles «seksuelle» legning må anerkjennes.

https://twitter.com/kittenmonkey421/status/1294747988947013635

I videoen under kan dere får høre hvordan disse pedofile også forsøker å infiltrere homofile og transseksuelle organisasjoner for å fremme sin sak også gjennom disse mer etablerte organisasjonene.

Du får selv gjøre deg opp en mening om saken.

Under kan du også lese en lengre artikkel om dette emnet.

Les mer om de pedofile «MAPene» her…

Leave a Reply