Blogg

900 dør normalt hvert år av influensa i Norge, men i år har kun 200 død av covid-19!

Dette året har vi har vi opplevd en rekke innskrenkninger i dagliglivet vårt og vi har fått beskjed om at disse innskrenkningene er til for at den pågående pandemien med covid-19 influensaen ikke skal ta flere liv enn nødvendig, og jeg regner med at de aller fleste er enige i at vi bør forsøke å unngå at folk dør unødvendig.

Problemet blir bare det at når man ser på de årlige dødstallene for den årlige «vanlige» influensaen så har de i løpet av de siste fem årene vært nesten tre ganger så høye som dødstallene vi til nå har sett som følge av covid-19 pandemien, og det er da mange nok vil spør seg om denne «pandemien» virkelig er så farlig som det myndighetene vil ha det til.

Ifølge SSB så har ca 900 mennesker hvert år død som følge av den årlige «vanlige» influensaen og det til tross for at vi skal ha en vaksine mot denne, mens man til nå i år kun har hat ca 200 dødsfall som følge av covid-19 viruset og da medregnes tilfeller der personen har død MED covid-19 og ikke nødvendigvis AV covid-19.

Man burde kanskje nå spørre seg om man ikke kunne få en statistikk som viser hvor mange som i år har død av den «vanlige» influensaen i forhold til av covid-19, og hvor mange av de som opplyses som død av covid-19 kan bekreftes er død som en direkte følge av covid-19 og ikke kun har død med smitten i kroppen.

Disse spørsmålene er det veldig få som virkelig tør stille i det offentlige rom ettersom man ser en stadig økende grad av sensur både blant de mer politisk korrekte nyhetssidene og sosiale mediene, og man opplever en form for uthengning av alle som faktisk tør stikke nesen litt frem for å stille spørsmål som ikke helt er på linje med det politiske budskapet myndighetene ønsker å formidle.

Vi har som jeg skriver i starten her stengt ned hele det Norske samfunnet, og det har kostet både innbyggere og nasjonen som helhet milliarder av kroner, og vi har mistet arbeidsplasser, opplevd konkurser osv alt for å stoppe et virus som det til syvende og sist kanskje vil vise seg var mindre dødelig en den vanlig årlig influensa, og da må man kunne spørre seg «var det verdt det?»

Hva mener du? Gi ditt svar i kommentar feltet under.

Leave a Reply