Blogg

Kan du stole på myndighetene når det kommer til din helse?

Det er kanskje ikke så mange som i dag tenker tilbake på pandemien som herjet i perioden  april 2009 til august 2010, men det burde man kanskje gjøre om man ønsker å se om informasjonen myndighetene gir oss er til å stole på.

I 2009 da WHO først erklærte at svineinfluensa var en pandemi utløste det en del hendelser, og blant disse var en internasjonal avtale der Norske myndigheter har forpliktet seg til å kjøpe to doser av vaksinen WHO anbefaler brukt mot en eventuell pågående pandemi.

Med andre ord kjøpte Norske myndigheter den gang inn ca 10 millioner doser svineinfluensa vaksiner til en «pandemi» som smittet, og tok livet av langt færre en den vanlig årlig influensa her i landet.

Så hvorfor tar vi opp dette?

Vi tar opp dette med norske myndigheters forpliktelse til å kjøpe x antall vaksiner i tilfeller der en pandemi bryter ut for å vise at det helt klart ligger økonomiske motiver til grunne for enkelte av myndighetene og helseinstitusjoners anbefalinger og handlinger.

Så hva har dette med Covid-19 vaksinen å gjøre?

Saken er den at vi nå fra starten av utbruddet av Kina syken (Covid-19) har fått høre fra diverse eksperter både fra WHO, CDC og NFI (Norskfolkehelseinstitutt) at det vil minst ta 18 måneder fra man har isolert viruset til man kan håpe at en fungerende vaksine er på markedet, og at i verstefall at man må vente hele fire år før en vaksine er produsert.

Dette burde få de aller fleste som husker svineinfluensa til å sperre opp øynene da verken WHO eller Norske myndigheter (FHI) den gang ikke var ute og advarte om at det kunne ta opp mot 1-4 år før en vaksine så dagens lys. Nei tvert imot hadde man den gang isolert, utviklet og produsert vaksiner til hundre tusener av mennesker verden over i løpet av 3-4 måneder ETTER at svineinfluensaen av WHO den 1. oktober 2009 ble erklært å være en pandemi.

Det underligge her er at man den gang tydeligvis kunne utvikle en vaksine i løpet av få måneder og få den godkjent av all verdens myndigheter, mens man nå i 2020 ser de samme regjeringene verden over som i 2009 anbefalte sine innbyggere om å ta en vaksine som ble laget i løpet av ca 4 måneder, nå advarer mot enhver vaksine som måtte bli utviklet snarere en de 18 månedene WHO har sagt det vil ta å utvikle en Covid-19 vaksine.

Som en vanlig borger bør man da kanskje spørre seg HVORFOR?

Hvorfor er det slik at en vaksine som måtte bli utviklet snarere en WHOs magiske grense på 18 måneder potensielt er farlig for oss, og man må spørre seg hvorfor WHO ikke kom med de samme utsagnene i 2009.

Man må videre spørre seg, Hva har forandret seg fra 2009 innen forskningens verden, eller om det kanskje finnes andre motiver for WHOs uttalelser, og myndighetenes motstridende uttalelser?

Valget i USA og Kina

Svaret på disse spørsmålene finner man kanskje om man ser på dagens politiske verdensbilde, og man ser hvordan den nåværende amerikanske presidenten Donald Trump har gått til såkalt «handelskrig» med Kina.

Videre må man undersøke hvem det er som sitter med makten i WHO og hvilke knytninger ledelsen i WHO har til de ulike myndighetene rundt om i verden, og man må stille seg spørsmålet «Er WHO virkelig en uavhengig organisasjon politisk?, og kan det at lederen i WHO har tette bånd til de Kinesiske myndighetene og er kommunist påvirke WHO som organisasjon?».

Vide om WHO lederens tette bånd til Kina

Hva svaret er her blir det opp til den enkelte leseren å finne ut av ved å gjøre sine egne undersøkelser, men det er viktig at man nå som private borgere begynner å ta ansvar for ens eget liv og helse, og begynner å stille kritiske spørsmål når man hører myndighetene kommer med uttalelser og anbefalinger som motstrider hverandre.

Leave a Reply