Blogg

Tør folk virkelig si hva de mener i dagens Norge?

Jeg spør meg selv ofte om vi har kommet til ett punkt i dagens såkalte demokratiske Norge der demokratiet ikke lenger strekker til, og om det virkelig er riktig at politisk korrekthet har skremt folk flest fra å delta i den såkalte åpne politiske debatten her i landet.

For å ta et veldig konkret eksempel så kan jeg for eksempel nevne at når jeg pratet med bekjente av meg om å skrive dette innlegget ble jeg oppfordret til IKKE å gjøre det da jeg «måtte tenke over hva andre kunne si og mene om meg».

Dette er noe jeg mener burde skremme en hver som er opptatt av demokratiske friheter og rettigheter, og jeg mener det er skremmende å se hvordan folk som fremme denne såkalte politisk korrekte «godhets ideologien» benytter seg av alt fra sjikane til forfølgelse for å skremme folk fra å tørre å uttale seg.

Vi kan jo nesten daglig se hvordan helt vanlige folk blir hengt ut for å være rasister fordi de stiller kritiske spørsmål til dagens asyl og innvandringspolitikk, eller hvordan folk blir kalt for klimafornektere fordi de ikke fullstendig «kjøper» ideen om at co2 er en vederstyggelighet som vil føre til verdens undergang.

Selvfølgelig finnes det en mellomting når det gjelder alle disse sakene, men i dagens politiske landskap ser det ikke ut som om særlig venstresiden er villig til å ha en åpen og fri debatt der folk kan uttrykke seg fritt uten frykt for represalier i form av offentlig uthengelse eller at de blir offer for ett såkalt karakterdrap.

I ett slik miljø sier det seg selv at diskusjonene blir veldig ensidige og at det igjen fører til at man får ett mye snevrere grunnlag til å komme frem til virkelig gode løsninger på de mange problemene man i dagens samfunn står ovenfor.

Personlig er jeg av den oppfatningen at demokratiet skulle legge til rette for at man skulle kunne ha en fri og åpen debatt, og at man skulle skape en såkalt «markedsplass» for nye tanker og ideer. Dessverre ser det ut som om stadig færre deler denne oppfatningen av hva ett demokrati skal være, og vi ser som sagt stadig oftere at både politikere og offentlige personligheter nå «pusher» en såkalt politisk korrekt agenda der såkalte «anderledes tenkende» blir sett på som samfunnets avskum.

Spørsmålet mange bør stille seg i dag er hvorvidt de ønsker at dems barn og barnebarn skal vokse opp i ett samfunn der alle må tenke likt, eller om de ønsker at man skal ha muligheten til å ha egne meninger uten at det skal føre til at man blir utestengt fra å være en aktiv bidragsyter i samfunnet.

Hvorfor skal man for eksempel kunne utestenge eller nekte folk arbeid fordi de har en annen mening en den som til enhver tid anses for å være den korrekte meningen, og hvorfor skal man kunne henges ut offentlig om man stiller spørsmål til viktige samfunnspolitiske spørsmål?

Burde man ikke i ett fritt demokrati heller oppfordre folk til å tenke selv, og søke informasjon og kunnskap slik at vi får en mest mulig opplyst befolkning som evner å tenke kritisk?

For meg virker det i alle fall som om vi har beveget oss inn på ett farlig spor ved at man i dag aksepterer den formen for uthengelse og straffing av folk som tør si sin ærlige mening, og jeg tror at stadig flere vil oppleve at de mister retten og muligheten til å ha egne meninger om vi lar denne formen for politisk forfølgelse fortsette uimotsagt.

Vi burde alle stå opp for de demokratiske prinsippene vårt frie moderne samfunn er bygget på, og vi bør alle ha rett til å ha egne meninger uten at disse skal kunne føre til at man blir uthengt og hindret fra å delta som et produktivt individ i det norske storsamfunnet.

Man skal alle huske på at det ikke var så veldig lenge siden man hverken hadde ytringsfrihet eller andre demokratiske rettigheter i Europa og Norge.

Gjerne si hva du mener om denne saken i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply