Blogg

Bør man søke å oppnå likeverd eller likestilling i Norge?

I dag da jeg leste avisen på nett fant jeg en artikkel på VG.no der man satte fokus på at menn tjener mer en kvinnene som jobber i de ulike departementene.

Man benyttet uttrykket median årslønn i stedet for gjennomsnitts årslønn, og det kan se ut som om dette er bevist gjort av vg journalisten for å skape forvirring blant folk om hva man egentlig snakker om.

Jeg vil oppfordre folk til å lese litt om hva median er, og etterpå lese VGs artikkel for og se om de kanskje også lukter ugler i mosen.

Men nå la os gå tilbake til selve artikkelen slik at vi kan se på hva VG egentlig sier i sin artikkel hvor de hevder at kvinnene i departementene er underbetalt, og hvordan man videre forsøker å fremstille dette som om det ikke er EKTE likestilling i Norge.

For det første får man ikke høre noe om hvor lenge kvinnene i VGs undersøkelse har besittet sine stillinger, og man får heller ikke vite om det er noe forskjell i antallet timer menn og kvinner jobber som selvfølgelig er en faktor som vil si noe om hvor mye hver enkelt tjener i året.

Ifølge en undersøkelse i Danmark viser det seg at menn i alderen 25-44 år i gjennomsnitt jobber 24 minutter lengre hver dag en kvinnene i den samme aldersgruppen og da er husarbeid inkludert i regnestykket, og dersom man begynner å regne på dette vil en mannlig ufaglært snekker tjene i gjennomsnitt 20 000 kroner mer en sine kvinnelige kolleger i året.

Man må da stille seg spørsmålet: Hvorfor tar VG opp dette med forskjellen i årsinntekten mellom menn og kvinner når de ikke ser på alle de potensielle utslagsgivende faktorene? Og det vil videre være helt legitimt å spørre VG om de mener kvinner skal tjene like mye som sine mannlige kolleger uten å jobbe like mye og like lenge?

Den egentlige årsaken til hele fokussett på dette med forskjellen i medianårslønn som de så fint kaller det er selvfølgelig å fremme den forvridde sosialistiske likestillings idéen om at likestilling handler om utfallet av likestillingspolitikken, og ikke den faktiske ideen om like muligheter og likebehandling av begge kjønnene.

Blant de mange politisk korrekte likestillings forkjempere i Norge er det ikke likeverdet som er det viktigste ved dagens likestillingspolitikk, men det utfallet av politikken som kan sees og måles slik som forskjell i lønninger, antallet kvinnelige styremedlemmer og antallet kvinner i ledende samfunnsposisjoner.

Spørsmålet blir bare om dette virkelig er det likestilling burde handle om, og om vi blir mer likestilt om vi har 50% kvinner i ledelsen i alle norske aksjeselskaps?

Personlig har jeg aldri hørt noen snakke om at det skal være 50% kvinnelige søppelkjørere eller at 50% av alle snekkere og anleggsarbeidere skal være kvinner?

Nei argumentasjonen om at det skal være 50% andel kvinner ser man først fremmes når det er snakk om lederverv eller politiske stillinger som har liten eller noen risiko for vedkommende helse osv.

Og dersom man ser på denne utrolig merkelige ideen om at vi skal jobbe for at 50% av stortingspolitikerne skal være kvinner så betyr det at man mener man ikke lengre skal ta hensyn til HVEM VELGERNE faktisk stemmer på!

Så hva mener jeg om likestilling?
Personlig mener jeg det er veldig flott med likestilling eller likeverd som jeg velger å kalle det, men dessverre ser det ikke ut som dagens likestillingsforkjempere er fornøyd med at alle har like muligheter, men også ønsker å styre selve utfallet av at kvinner nå står like fritt som menn til å velge hva de ønsker å gjøre med sine liv.

For meg er det selve ideen om at ett hvert individ må stå fritt uavhengig av kjønn til å velge hvilken utdanning han/hun ønsker å ta, velge hvorvidt han/hun ønsker en jobb med lange eller korte arbeidsdager eller om han/hun ønsker å ha mer fritid til å tilbringe med familien, slekt og venner.

Og ser man på statistikker så ser man at ideen om likeverd er det kvinner flest støtter og at det bare er de mest ekstreme hysteriske feministene og politisk korrekte politikerne som henger seg opp i prosent ansatte ledere som er Kvinner vs. Menn.

Jeg tror også at normale kvinner som i dag lever i Norge og som har akkurat de samme mulighetene til å ta seg den utdanningen de ønsker, søke den stillingen de ønsker osv. som det menn har ikke ser behovet for å presse inn kvinner i ulike styrer bare for å nå en forhåndsbestemt prosentandel kvinner, og at de fleste heller ønsker seg friheten de 24 minuttene de jobber kortere en sine mannlige kolleger hver dag slik at de kan tilbringe mer tid med sine barn, sin familie osv.

Den sosialistiske ideen om at likestillingspolitikken må gjøre utslag i at man får 50% kvinner over alt, og som setter utfallet av politikken over mulighetene politikken gir det enkelte individ enten det er en mann eller en kvinner er for meg skremmende da det ikke fører til noe annet en at man ikke bedømmer folk på et individuelt nivå, men heller dømmer dem ut fra hvilket kjønn osv de er.

Nå er det sikkert mange som er uenige med meg rundt dette emnet så det ville være fint om du la igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply