Blogg

Myten om at kvinner jobber gratis fra og med 24. Oktober

Det er ikke så mange som virkelig tør ta tak i denne saken da det ansees som politisk ukorrekt, og som et emne der særlig vi MENN bare skal bøye hodet vårt i skam og lytte til kvinnene på.

Vel, jeg er ikke en helt politisk korrekt person så her vil jeg si noen få ord om hva jeg mener om denne underlige påstanden om at Norske kvinner fra og med 24. oktober jobber gratis ut året.

For det første ser man når man leser alle de politisk korrekte artiklene i den norske pressen at man IKKE tar med det FAKTUM at menn i gjennomsnitt jobber ca 20 minutter mer HVER DAG en damene uavhengig av yrke, og man tar heller ikke med det FAKTUM at de ALLER ALLER fleste kvinner IKKE VIL jobbe i yrker hvor det er stor helserisiko som for eksempel sveisere, oljearbeidere, fisker, snekkere, bonde osv.

Når man vet at tradisjonelt sett har mange av de over nevnte yrkene vært svært godt betalt mye grunnet yrkes risikoen, det faktum at yrket fysisk sliter på kroppen, og man ofte må jobbe lange harde dager så er det kanskje ikke så vanskelig å se for seg at man må betale folk som velger disse yrkene noe mer for at de skal risikere liv og helse en man må betale en for eksempel en lærerinne.

Med dette i tankene må man derfor spørre seg «Hvilke yrkesgrupper er det man sammenligner når man sier at kvinner tjener i snitt mindre en menn?», og er det rettferdig og sammenligne timelønnen til en fisker som jobber hardt ute på havet og risikerer liv og helse med timelønningen til en lærerinne som hverken risikerer livet eller helsen i utførselen av sitt daglige yrke?

Personlig tror jeg de aller fleste «normale» oppegående norske menn og kvinner IKKE tenker så mye over lønnsforskjellene mellom menn og kvinner ettersom de forskjellene de ekstreme feministene roper og skriker om ikke er reelle lønnsforskjeller der kvinner og menn som jobber i like yrker og i like stillinger, men heller er å finne dersom man helt ser bort fra de overnevnte faktorene som yrkes type, risiko, osv.

Videre er det underlig at man ikke snakker om det faktum at vi i dag ser stadig flere unge gutter falle utenfor i utdanningssystemet ettersom selve systemet i dag er bygget rundt hvordan den kvinnelige hjernen fungerer, og guttene dermed i stadig større grad opplever å ikke mestre skolen, og man snakker heller ikke om det faktum at om man sammenligner lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i lik stilling, med lik utdannelse så tjener kvinner i gjennomsnitt MER en sine mannlige kolleger til tros for at de i gjennomsnitt jobber 20 minutter kortere dager er menn.

Personlig mener jeg hele denne kunstige KAMPEN mellom kjønnene som enkelte ekstreme elementer i vårt samfunn forsøker å presse ned over ørene på oss «vanlige» folk er latterlig, og jeg mener det er på tide folk og da særlig MENN begynner og ta til motmæle på veiene av sine sønner som også engang skal ut i arbeidslivet, men som i dag nesten blir indoktrinert med hvor ONDE og undertrykkende de er ovenfor alt fra kvinner til mennesker av en fremmed opprinnelse.

Jeg tror de aller fleste vanlige menn og kvinner i Norge i dag mener at det skal være like muligheter for kvinner og menn både når det kommer til valg av utdannelse og yrke, og jeg tror også at de aller fleste mener at det er en selvfølge at man skal ha lik lønn for likt arbeid noe man i stor grad også har i Norge.

Nå må sytingen og denne latterlige kjønnskampen opphøre slik at vi heller kan fokusere på de andre problemene vi kommer til å møte i takt med at vi nå beveger oss inn i en æra der maskinene kommer til og erstatte de aller fleste vanlige arbeidstakerne i vesten.

Har du en kommentar til denne saken vil jeg gjerne høre den. Så legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply