Blogg

Det brygger opp til omkamp om abortloven i Norge

Den siste tiden har norsk abortlovgivning nok en gang kommet på den politiske agendaen som følge av Knut Arild Hareides forsøk på å dreie Krf i en mer sosialistisk sekulær retning, og vi kan atter lese hvordan Norske feminister nå gjør seg klare til omkamp.

Dette er selvfølgelig en bra ting synes jeg for det at folk engasjerer seg for politiske saker og vil kjempe for hva de tror på er en viktig del av vårt demokrati, men spørsmålet jeg mener folk bør stille seg i akkurat denne saken er om dagens lovgivning virkelig tar hensyn til den SVAKE parten?

Nå er det sikkert mange kvinner der ute som vil skrike «MIN KROPP, MITT VALG» og lignende slagord, men jeg lurer ofte på om disse kvinnene virkelig har tenkt over hva det er de kjemper for?

For meg virker det veldig underlig at kvinner ønsker «retten» til å ta livet av sitt eget ufødte barn, og jeg finner det veldig underlig hvordan mange som er for abort av FRISKE barn skriker ut når folk som meg sier vi mener det i større grad burde forskes på hvordan vi tidligst mulig kan se og hindre fødsler av personer med arvelige og livs hemmende sykdommer som eksempelvis større hjertefeil eller downs syndrom.

Nå er det viktig å påpeke at jeg ikke her mener mennesker som er født med en eller annen arvelig sykdom ikke er like mye verdt som et såkalt «friskt» menneske, men det jeg forsøker å si er at om man kan hindre videre førselen av gener som forårsaker disse sykdommene og all den lidelsen som ofte følger så bør vi kanskje vurdere det om det kan gjøres på en human og vitenskapelig forsvarlig måte.

Enkelte av dere sitter kanskje allerede NÅ og lurer på hva slags MONSTER jeg er, og om jeg ønsker meg et såkalt «sorteringssamfunn» der kun de mest perfekte får leve, og til dere ønsker jeg spesielt og spørre hvordan ideen om å hindre fremtidig lidelse er så mye mer grotesk en abortering av HELT FRISKE barn bare fordi mor ønsker og først gjøre karrière!!

Jeg tror alle forstår at en abort av et barn som er unnfanget under et overgrep er noe man delvis kan forsvare, men det er ytterst få av de abortene som i dag finner sted i vesten som blir gjort som følge av en voldtekt, og jeg mener man derfor må se på de mange andre grunnene til at norske kvinner velger og ta abort her i landet.

For meg er IKKE det at kvinnen ønsker å gjøre karrière, fullføre skole eller enkelt og greit ikke føler det på tidspunktet hun ble gravid passer å bli mor noen god grunn til og ta livet av et friskt barn. Jeg mener både kvinner og menn må lære seg og leve med konsekvensene av sine handlinger, og at i tilfeller der hverken kvinnen eller mannen ønsker barnet som er unnfanget så bør det adopteres bort til noen som ønsker og vil ta seg av det.

Jeg forstår ikke hvorfor «drap/abort» skal være den første løsningen på en uønsket graviditet, og med tanke på alle de former for prevensjonsmiddel som er til rådighet i dag så burde virkelig antallet aborter vært redusert til kun foster som man kan påvise vil utvikle en eller annen alvorlig sykdom.

At kvinner skriker «min kropp, mitt valg» er også noe misvisende ettersom fosteret er ett separat legeme, men som i likhet med et hvilket som helst født barn er fullstendig avhengig av din mor og far for å kunne overleve.

Jeg vil også stille spørsmålet om hvorfor far ikke har noe han skulle ha sagt når det kommer til dette med abort da det tros alt også er snakk om hans barn kvinnen ønsker og avlive, og man kan jo også spørre seg hvorfor ikke far alene kan oppfostre barnet dersom mor virkelig ikke vil ha noe med det og gjøre?

Disse spørsmålene mener jeg vi kanskje burde finne gode svar på før vi aksepterer at barn drepes bare fordi de er uønsket av mor, og jeg forstår veldig godt hvorfor dette er en lov særlig kristne ønsker og gjøre endringer ved.

Da gjenstår det bare å be de av dere som er uenige med meg legge igjen en kommentar i kommentarfeltet under, og selvfølgelig for de av dere som er enige med meg gjøre det samme.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply