Blogg

Hvorfor tror så mange at alle jøder mener og tenker det samme?

Så fort man nevner ordet Israel eller Jøde blir folk veldig rette i ryggen og ser ut som forskrekkede sauer som helst skulle vært alle andre steder en der disse ordene blir ytret, og det er derfor jeg ber alle lese hele innlegget før de kommer med fordømmende anklager enten den ene eller andre veien.

Saken er den at jeg har tenkt litt på nettopp hvorfor mange såkalte nazister og andre venstreekstremister har et bestemt syn på Jøder og Israel, og jeg har forsøkt og se litt på de påstandene som kanskje kan være en årsak til dette.

Vi vet for eksempel at under den annen verdenskrig ble Jøder benyttet av Nasjonal Sosialistene i Tyskland som syndebukker for omtrent alt som var galt i landet, og dette førte dessverre til en forferdelig forfølgelse som endte med massedrapet på Europeiske jøder som vi i dag kjenner som Holocaust.

Selvfølgelig er det enkelte noe ustabile folk som hevder at Holocaust ikke fant sted, men det er ikke disse menneskene jeg ønsker å snakke om denne gangen for de mener jeg har fått mer en nok oppmerksomhet opp gjennom årene, og jeg tror de aller fleste i dagens Norge anser disse menneskenes påstander for å være på kanten av galskap.

Nei de jeg tenkte jeg skulle prate litt om i dette innlegget er de alt for mange «vanlige» Norske menn og kvinner som ser ut til å tro på denne merkelige ideen om at de aller fleste Jøder/Israelere tenker og mener det samme, og at de alle jobber mot et felles mål.

Disse menneskene tror jeg det er på tide vi kanskje snakker litt mer om, og jeg tror også folk som er jødiske eller som er Israelere ville tjene på og kanskje i større grad vise den store variasjonen av både politiske meninger og religiøse grupperinger som finnes blant Jøder rundt i verden og i Israel slik at denne myten om at ALLE jøder konspirerer for å overta og styre verden kan bli knust.

Ut fra hva jeg har erfart gjennom å prate med norske jøder og jøder fra Israel er mitt inntrykk at man blant folk med en jødisk tro finner et like variert spekter av meninger og politiske ideologier som det man finner blant folk med eksempelvis en Kristen tro, og jeg jeg har også erfart at man blant Israelske statsborgere finner et like bredt spekter av ulike mennesker som det man finner her hjemme i Norge.

Nå skal jeg være ærlig og si at jeg selv frem til jeg pratet litt med folk som er jøder og med folk som er Israelske levde i den tro at absolutt ALLE Israelere var Jøder, og at absolutt alle Israelere var religiøse og omtrent mente det samme politisk.

Selvfølgelig viste dette seg å være totalt feil, og jeg begynte derfor og lese enkelte av de Israelske avisene som er tilgjengelige på Engelsk, og det tok ikke lang tid før «boblen» sprakk, og jeg forstod at man i Israel hadde like mange ulike meninger og holdninger som det man kan finne i Norge.

Jeg så at man hadde Jøder som mente Israel ikke burde eksistere som et eget land, jeg oppdaget at man hadde kommunistiske Israelere som er like ateistiske som kommunister i Norge og jeg fant ut at man hadde radikale nasjonalister som mener Jøder står over alle andre slik man også finner i alle andre land.

Vider så jeg at man i takt med en stadig større immigrasjon til landet så en økning av såkalte «interreligiøse» ekteskap hvor man i stadig større grad ikke ivaretar den jødiske tro og kultur, og at mange mer konservative Israelere derfor anser disse ekteskapene som en trussel mot bevarelsen av den jødiske tradisjon og kultur.

Politisk så jeg også at man i Israel har et veldig levende demokrati med et like bredt spekter av politiske partier og ideologier som det man finner i Norge, og jeg så at man i dag har mange av de samme politiske konfliktene rundt immigrasjon og miljøpolitikk som man har i Norge, Europa og USA, og jeg oppdaget at det meste av det jeg har trodd og lært om Israel gjennom Norsk presse og et sosialistisk skolevesen var veldig feil.

Beklageligvis gikk det ganske lang tid før jeg virkelig satte meg ned og LÆRTE selv gjennom egen utforskning av den tilgjengelige informasjonen hvor likt det Israelske samfunnet er vårt Norske samfunn, og hvor bredt spekter av ulike meninger og ideologier som finnes blant jøder.

Nå lurer du sikkert på hvorfor jeg velger å skrive dette innlegget om et emne som ofte er så betent som det og skrive om jøder? Og svaret er faktisk at jeg den siste tiden har sett det pågår en kampanje i disse dager hvor Operasjon Dagsverk skal samle inn penger til støtte til Palestinere som det oppfordres til boikottes av blant såkalte Israel venner.

Jeg her ikke satt meg så veldig inn i akkurat denne konflikten, men det jeg tenkte det kanskje kunne være en ide å sette litt fokus på var nettopp dette med at Israel ikke er en stat hvor ALLE marsjerer i takt slik det ofte virker som når man leser konspiratorisk propaganda fra Islamister, kommunister, sosialister og nasjonalsosialister.

For meg virker det dessverre som om man i dag innen skoleverket har hat et for stort fokus på den annen verdenskrig og de grufulle hendelsene som fant sted for over 70 år siden, og at man helt har glemt at man kanskje også burde lære elevene mer om dagens Israel og hvor stort spekter av jøder som faktisk finnes slik at denne ideen om at alle jøder er og tenker likt en gang for alle kan sprekkes.

Jeg tror også at jødene selv har litt av skylden for at enkelte av disse grufulle beskyldningene mot dem får fortsette å leve, og at det ville hjulpet mye om Israelere og jøder gikk sterkere ut og forklarte at det finnes ulike meninger blant dem når eksempelvis personer med jødisk opphav offentlig går ut og sier at Europas etniske befolkning skal byttes ut med mennesker fra den tredje verden.

Nå burde kanskje de fleste forstå at dette ikke er meninger ALLE jøder har, men med tanke på Europas historie, og med tanke på hvor lite de fleste i Europa faktisk kjenner til livet i Israel så burde man kanskje vært bedre til å motarbeide og motsi disse enkeltindividene som hjelper til med og holde liv i de mange konspirasjonsteoriene som finnes der ute.

Personlig tror jeg det finnes et like stort spekter av ulike personer med jødisk opphav både her i Norge og i Israel som det det finnes blant etnisk norske og kristne, og jeg tror at man dessverre på grunn av venstresidens anti-israel politikk vil se mage vil fortsette og la seg lure av konspirasjonsteoriene om ikke mer kunnskap om det israelske samfunnet blir bedre tilgjengelig for folk flest.

Jeg håper folk kanskje vil spørre seg selv hvilke konspirasjonsteorier de har hørt om Jøder/Israelere, og at de etterpå ser på hvorvidt disse teoriene faktisk holder mål satt opp mot den informasjonen som i dag ligger tilgjengelig på nettet om det politiske og religiøse landskapet i dagens Israel.

Det var vel stort sett det jeg hadde å si om denne saken, og jeg håper de av dere som har en kommentar til denne saken tar dere tiden til å legge igjen en kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply