Blogg

Hva mener jeg med en uniformativ politisk ideologi?

Det ser ut som om mitt siste innlegg her på siden såret enkelte sosialister som vill ha seg frabedt å bli sammenlignet med nasjonalsosialister og kommunister, men er det virkelig så feil av meg og putte disse i samme ideologiske kategori?

Jeg har tenkt litt på dette ut over dagen og jeg har kommet frem til at det IKKE er feil ettersom jeg mener alle disse venstreside ideologiene er hva jeg vil kalle uniformative og derfor har et veldig stort potensial til å kunne utvikle seg i en diktatorisk retning.

Nå kan du si at dette KUN er min mening, men dersom man ser litt på hva historien kan vise oss så er det ikke tvil om at dersom sosialister virkelig får overmakten i et land, så viser historien at det ikke skal mye til før det utvikles et diktatorisk styre.

Nå finnes det selvfølgelig EN uniformativ politisk ideologi på høyresiden også som jeg kanskje burde ha nevnt i mitt innlegg om Israel, og det er den fascistiske ideologi hvor man også delvis ønsker et uniformativt samfunn.

Du spør deg kanskje hva jeg mener med uniformative ideologier og uniformative samfunn, og jeg skal derfor forsøke å forklare det.

Med uniformativ ideologi mener jeg at man innenfor ideologien ikke ønsker avvikende tanker og ideer og i veldig stor grad ønsker alle skal «marsjere i takt» med det de til enhver tid sittende ideologiske lederne anser for å være politisk korrekt, og slik jeg ser sosialismen historisk og i dagens form veldig uniformativ.

Det samme gjelder selvfølgelig kommunismen, Nasjonalsosialismen og Marxismen som alle er tett knyttet opp mot hverandre rent ideologisk.

For meg er uniformativisme og alle de politiske ideologiene som forfekter en uniformativ ideologi noe veldig negativt ettersom jeg er en individualist og mener at alle folk så lenge de ikke skader eller hindrer andre fra å leve fritt kan mene, si og gjøre stort sett hva de vil.

Selvfølgelig betyr ikke det at jeg mener man MÅ avskaffe staten, men det betyr at jeg mener staten skal ha minimalt med oppgaver, og at dens hovedoppgave skal være og sørge for folks individuelle frihet og rettigheter.

Av denne grunn er det nok mange sosialister og personer tilknyttet andre uniformative ideologier ser på meg som en noe kontroversiell person da jeg virkelig står i opposisjon til dems verdenssyn og ønske om et ideologisk uniformt samfunn.

Så hva mener dere der ute om sosialismen og om min politiske kategorisering der jeg putter både sosialdemokrater, sosialister, kommunister, marxister og nasjonalsosialister i en og samme bås?

Legg gjerne igjen din kommentar i kommentarfeltet undre.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply