Blogg

Finnes det virkelig noe som kan kalles «Hatefulle ytringer» innen jussen?

I dag leste jeg i VG om byggmesteren Ole Petter Madland som reklamerer for sitt firma med en noe kontroversiell reklame plakat, og selv om jeg kanskje ikke synes byggmesterens valg av reklame ikke er det smarteste valget mener jeg han er i sin fulle rett til å benytte det.

Reklamen det er snakk om er et reklameskilt hvor man ser et bilde av en helt svart negerfigur med veldig store lepper, og påskriften «Alt innen negerærbe» som jeg regner med skal bety noe slik som «alt innen negerarbeid».

Med andre ord mener Ole Petter Madland at arbeidet han utføres er såkalt negerarbeid noe som slik jeg ser det vil bety at Ole Petter Madland ikke anser seg for å være bedre en en neger, men heller anser seg for å være likestilt med en neger og er stolt av det.

Jeg greier ikke helt se hvordan dette skiltet som klart er ment å være noe humoristisk skal være hatfult eller at det skal være grunnlag for en politianmeldelse da reklamen helt klart bør være beskyttet av ytringsfriheten.

Når det er sagt så må jeg si at jeg i det heletatt stiller meg spørrende til dette begrepet «hatefulle ytringer» som vi stadig oftere hører om i mediene, og jeg spør meg selv hver gang jeg hører dette uttrykket bli benyttet «hva den juridiske definisjonen på en hatefull ytring er?».

Er det virkelig noen som kan gi meg en klar juridisk definisjon på hva en «hatefull ytring» er slik at jeg kan unngå å ved et uhell å ytre en, og er det noen som kan fortelle meg «HVEM» det er som avgjør om en ytring er hatefull eller ikke?

Slik jeg ser det er selve oppfattelsen av en ytring som hatefull en subjektiv sak, og en ytring som av meg oppfattes som hatefull trenger nødvendigvis ikke bli oppfattet av andre som det. Med andre ord ser jeg ikke helt hvordan det skal være mulig å dømme noen for hatefulle ytringer noe også høyesterett i USA sier seg enige med meg i.

For meg blir begrepet «hatefulle ytringer» mer et begrep som benyttes for å kunne begrense og hindre folk fra å kunne ytre seg fritt, og for og sensurere meninger og ytringer som ikke passer inn med dagens rådene politiske ideologien, og slik jeg ser det vil man kanskje få en politisk omveltning og dersom ideen om at man kan fengsle folk for å si ting man kan kalle «hatefulle» så vil det kunne slå hardt tilbake på samfunnet.

Spør deg selv for eksempel hva som ville hende om vi plutselig skulle ha fått en politisk omveltning der en ekstremt religiøs gruppe kom til makten, og de bestemte seg for at det å si at Gud ikke finner er en hatefull ytring? Skal man da kunne kastes i fengsel for å ytre at man ikke tror på Gud?

Eller hva om de skulle finne på å si at å kalle seg homofil eller si at og ytre at to av samme kjønn elsker hverandre er en hatefull ytring, skal da homofile kastes i fengsel om de sier de elsker en annen av det samme kjønn?

Jeg kan mene at det å si at ALLE HVITE MENN har skylden for slaveriet er en ekstrem hatefull ytring, men jeg mener selvfølgelig ikke at folk skal kastes i fengsel om de sier det.

Det jeg ønsker er at de som måtte mene noe slik kan få si det høyt og tydelig slik at jeg kan debattere saken med dem, og vise dem hvor historisk feil de tar, og kunne benytte kunnskap og fakta til forhåpentligvis å kunne endre dems mening.

Folk som ønsker sensur av ytringsfriheten er som oftest folk som vet at dems argumenter og ideer ikke holder mål, og at de let kan rives i stykker av personer som tar seg tid til virkelig å sjekke historien og fakta.

Innlegget fortsetter under videoen:

Den eneste begrensningen som man bør ha på ytringsfrihet er om man oppfordrer noen til kriminelle HANDLINGER gjennom ens bruk av ytringsfriheten, og jeg forstår ikke hvordan man i Norge har komt til det stedet at man i dag kan risikere fengsel for si neger eller ha et reklameskilt som det står at man utfører negerarbeid på.

Jeg tror vi beveger oss inn på en veldig farlig vei nå som vi forsøker å begrense ytringsfriheten gjennom og benytte et så altomspennende flytende begrep som «hatefulle ytringer», og jeg tror du vanskelig kan si noe som ikke på et eller annet tidspunkt vil kunne oppfattes som hatefullt av noen.

Sett at jeg sier at jeg synes det er flott at vi slakter mange okser hvert år i Norge for da kan jeg få billig biff. Dette er en ytring som av mange «veganere» kan oppfattes som en hatefull ytring, og spørsmålet blir da skal jeg kunne fengsles om jeg ytrer at jeg liker biff?

Eller hva med å si at man synes det er flott at man skyter ULV i Norge? Jeg mener en slik ytring er ekstremt provoserende, krenkende og hatefull, men jeg mener da selvfølgelig ikke at noen skal fengsles for å ytre en slik mening!!

Jeg tror personlig at mange av de såkalte NORMALE borgerne i dette landet må våkne opp og se seg rundt hva som er i ferd med skje før det er for seint. De fleste jeg snakker med tror at man har ytringsfrihet her i landet, og de tror at man ALDRI vil kunne bli fengslet eller straffet om man kaller en mann som biologisk er en mann for en man dersom man selv ønsker å bli kalt en kvinne, men i følge den nye loven så kan man risikere å bli fengslet i opp til 3 år om man tiltaler en transe feilaktig.

Jeg vet ikke hva folk der ute mener om denne saken, men jeg mener man selvfølgelig så langt det lar seg gjøre ikke skal med viten og vilje komme med krenkende ytringer selv om man kan, men jeg mener ikke man skal regulere ytringer gjennom lovverket da det kun vil føre til konflikt og mer problemer.

Så hva mener du om denne saken? Er du enig med meg og høyesterett i USA at hatefulle ytringer ikke finnes og ikke kan forbys, eller mener du at man bør kunne forby ytringer dersom det er noen som mener de er hatefulle eller føler seg krenket/såret av dem?

Legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply