Blogg

Selv Karl Marx ville blitt kalt nazist av dagens venstreekstremister!

Da jeg her om dagen leste meg litt opp på de ulike politiske ideologiene som vi finner i Norge i dag ble jeg veldig forundret over hvilke meninger Karl Marx hadde da det kom til spørsmålet rundt immigrasjon og jeg tenkte det ville være litt morsomt å dele hva jeg fant med alle sammen.

Det viste seg at Karl Marx i et brev til sin venn Sigfrid Meyer datert 9. April 1870 beskriver det jan kalte «Det Irske spørsmålet», og kommer med en av sine lengste forklaringer på hans syn på datidens immigrasjon i Storbritannia.

Ifølge brevet mente Karl Marx tydelig at immigrasjon var en negativ ting som kun gagnet overklassen og førte til at arbeiderklassen ble delt inn et Engelsk og et Irsk proletariat, og at konkurransen mellom disse to leirene førte til en svekkelse av arbeidernes rettigheter og at lønningene ble presset ned.

Da jeg leste dette må jeg innrømme jeg måtte smile litt med tanken på at grunnleggeren av Marxismen og Kommunismen av dagens marxister og kommunister mest sannsynlig ville bli stemplet som en høyreekstremist eller helst en nazist ettersom nazistene i likhet med Karl Marx faktisk er sosialister.

Med andre ord ville ikke selveste Karl Marx ha vært kommunistisk nok for dagens venstreekstremister, og jeg vil jo si at det kanskje burde få en del mennesker her i landet til å tenke litt over hvor langt til venstre norsk politikk er blitt flyttet, og hvor lite mange av de såkalte norske marxistene og kommunistene faktisk kjenner til grunnlaget for de ideologiene de hevder å tilhøre.

Personlig stiller jeg meg også undrende til hvorfor man ved norske skoler ikke ser ut til å lære elevene at både nasjonalsosialistene(nazistene) og marxistene(kommunistene) var sterke motstandere av innvandring og da særlig arbeidsinnvandring da de mente at den slik Karl Marx skriver i sitt brev skadet arbeiderklassen.

Det er også underlig at man faktisk ikke ser ut til å lære elevene at Nazistene var sosialister og at Hitler faktisk hentet mye av sine ideer fra nettopp Karl Marx og at han anså Karl Marx for en stor mann.

Slik jeg ser det så burde man kanskje lære en mer sannferdig historie til dagens elever og vise dem at tiden kanskje er inne for at man finner nye politiske ideologier som er mer passende dagens politiske og høyteknologiske samfunn slik at vi ikke lar gamle og utdaterte ideer fra 1800 tallet sette begrensninger for utviklingen av dagens samfunn.

Vi burde se på historien og lære av de feilene som tidligere er blitt begått, og vi burde slik jeg ser det forkaste alle disse 200 år gamle politiske ideologiene som frem til i dag ikke har ført med seg annet en konflikt, krig og elendighet verden over.
Jeg både tror og håper at vi i dag er smarte nok til og komme opp med en mer passende og bedre politisk ideologi en hva våre forfedre for 200 år siden kunne.

Gjerne si din mening i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply