Blogg

Hvorfor skrive om kontroversielle emner?

Det er enkelte som har spurt meg «Hvorfor jeg skriver omkontroversielle emner, og om jeg ikke er redd for å bli satt i et negativt lys?».

For meg så er dette en litt merkelig måte å tenke på, og som jeg ofte sier til disse folkene så er det nettopp slike spørsmål som gjør at jeg føler det så absolutt er behov for at noen TØR stille de noe mer kontroversielle spørsmålene slik at folk får litt å tenke på.

Dersom alle skal gå rundt å være redde for og si hva de virkelig mener, eller man ikke har plass for ulike synspunkter i samfunnet så synes jeg vi begynner å bevege oss i en noe farlig retning som samfunn.

Jeg tror ikke de aller fleste i samfunnet vårt ønsker å se at Norge blir et samfunn der det kun er såkalt politisk korrekte meninger som kan ytres eller at folk ikke kan stille spørsmål eller ha andre meninger om en saken den man får servert fra politisk hold eller fra de såkalt etablerte mediene her i landet.

Nå ble det her om dagen skrevet om et intervju med Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (AP) i Dagsavisen hvor hun sier at hun ikke liker det faktum at politikerne og de etablerte mediene har «mistet kontrollen over hva folk blir fortalt», og hun viser dermed en holdning som jeg personlig finner veldig skremmende hos en tidligere norsk statsminister.

Gro H. Brundtlands uttalelser virker for meg ekstremt totalitære og gir meg følelsen av at hun og særlig venstresiden i Norskpolitikk som hun representerer tydeligvis mener at vi som vanlige norske borgere ikke vet vårt eget beste, og at politikerne derfor må «styre» hvilken informasjon vi kan og ikke kan få tilgang til.

Denne typen holdninger trodde jeg tidligere bare fantes blant lederne i totalitære regimer som jeg håper vi her i Norge så absolutt ikke ønsker å sammenligne oss med, og jeg mener det også gir sterke assosiasjoner tilbake til den mørke middelalderen da presteskapet og adelen hadde enerett på å avgjøre hva som skulle ansees som fakta!

Ifølge Gro H. Brundtlands utsagn så mener hun tydeligvis at det hadde vært helt greit å nekte Galileo Galilei og spre sine ideer om at jorden faktisk er rund og ikke flat, og at jorden ikke er sentrum i universet. Galileis meninger ble den gang da han levde ansett for å være feilaktige av eliten og de som den gang styrte og man kan jo spørre seg om det er en slik type sensur Gro Harlem virkelig ønsker seg.

For min del så er det derfor viktig at man tør stillekritiske spørsmål, og at man tør si fra når man mener noe er feil eller om man har en teori eller mening som kanskje ikke helt stemmer overens med det som blir ansett for å være nåtidens anerkjente sannheter.

Selvfølgelig vil man oppleve at det vil være mennesker som kommer med tanker og ideer man ikke liker og som enkelte kanskje finnerstøtende, men det mener jeg er en liten pris å betale for at man skal sikre at samfunnet har muligheten til å gå fremover og utvikle seg, og jeg tror folk flest i dag er intelligente nok til og sjekke informasjonen de blir gitt med flere kilder for så og danne seg sin egen oppfatning av hva som er rett og galt.

Jeg har med andre ord mer troen på mine medmenneskers evne til å skille løgner fra sannheten, og jeg tror at de aller fleste ikke er så hårsåre at de ikke fra tid til annen tåler å høre en og annen teori eller mening de ikke liker.

Av disse grunner er det jeg skriver om kontroversielle emner som abort, veganisme og kjønnsdysfori, og ofte velger å fremme de mer kontroversielle sidene av debatten uavhengig av mine personlige meninger rundt saken.

Jeg kommer sikkert derfor til å komme med flere provoserende innlegg på denne siden som enkelte kan finne støtende eller lignende, og til disse menneskene vil jeg bare si at om de virkelig ikke tåler å høre argumenter som går mot dems egne meninger så bør de virkelig se seg i speilet og bli voksne!

En av demokratiets viktigste pilarer er ytringsfriheten oguten den mener jeg vårt samfunn vil falle tilbake til den mørke middelalderen der en liten elite sitter med all makt og styrer hva du skal få si og lære!

La oss derfor alle slå ring rundt ytringsfriheten og retten til å bli krenket!!!

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply