Blogg

«Mamma kan gutter bli sjefer?»

Dette var overskriften jeg leste her om dagen i den norske finansavisen Dagens Næringsliv hvor avisen intervjuet hva de kalte «norske foregangskvinner» som avisen tydeligvis mener bør være forbilder for unge kvinner og jenter her i landet.

Selve utsagnet kom fra Anita Krohn Traaseth som i dag er leder for Innovasjon Norge som er et statseid såkalt særlovsselskap som skal bidra med å økt innovasjon i næringslivet, utvikling av distriktene, profilering av norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Anita Krohn Traaseth som har innehatt lederroller i flere kjente bedrifter som i Det Norske Veritas, Hewlett-Packard og nå sist Innovasjon Norge har vært en kontroversiell leder noe hennes krangelen rundt hennes lederstil med styret i Innovasjon Norge er et sterkt eksempel på.

Allerede i 2016 bare to år etter hennes inntreden som administrerende direktør i Innovasjon Norge kom hun i krangel med det daværende styret, og krangelen ble så høylytt av daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen måtte gripe og sette en stopper for den.

Nå er selvfølgelig Anita Krohn Traaseth sikkert en veldig flink kvinne og vet ganske godt hva hun driver med, og det er derfor jeg finner det skremmende at hun kan komme med en kommentar som det hun nå har gjort i Dagens Næringsliv.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Anita Krohn Traaseth ha fortalt at hun mener hun har gjort noe veldig riktig når hennes datter spurte henne om «også gutter kan bli sjefer», og jeg spør meg hvordan hun kan mene det at datteren stiller et slik spørsmål kan tolkes som at hun har gjort noe riktig?

Dersom Anita Krohn Traaseth mener at datterens spørsmål skal være en type bevis for at hun er et godt forbilde for unge jenter eller at hun har gjort mye for likestillingen så vil jeg jo si at hun ikke kan ha særlig god forståelse for hva likestilling er, og at hun burde spør seg hvorfor datteren har et slik underlig syn på hvordan verden fungerer.

Form min sønn er det en selvfølge at både JENTER OG GUTTER kan bli hva de vill om de bare jobber hardt for det, og det er en selvfølge at både jenter og gutter kan bli og er flinke ledere, og jeg ville selvfølgelig om min sønn spurte meg om noe annet var tilfelle lurt veldig på hvor han hadde fått de ideene fra.

Men nå er jo ikke jeg en rabiat feminist som føler meg undertrykket av alt og alle, og jeg anser det selv som en selvfølge at mennesker blir vurdert ut fra sine kunnskaper og erfaringer, og ikke ut fra hvilket kjønn de måtte ha, og skal jeg være helt ærlig så finner jeg det skremmende at en kvinne som man fremmer i en av landets største finansaviser som en foregangskvinne kommer med en uttalelse som det Anita Krohn Traaseth her kommer med.

For jeg må jo stoppe opp og spørre meg hva slags tanker denne kvinnen må ha om menn og om hennes holdninger er vanlige blant kvinner i toppstillinger her i landet eller om hun er alene om å mene at det er en god ting at jenter ikke anser seg som likestilt med gutter?

Personlig mener jeg datterens spørsmål burde skremme henne og hun burde spurt seg hva hun hadde gjort galt siden datteren tydeligvis anser det som om det er ditt kjønn og ikke dine ferdigheter som avgjør hvorvidt du lyktes i livet eller ikke.

Og som far til en gutt mener jeg de fleste kvinner som har en bror, far eller sønn de bryr seg om så burde det faktum at denne kvinnen fremmes som en foregangskvinne innen norsk næringsliv være veldig skremmende da det viser at vi i dag er i ferd med å få en omvendt kjønnsdiskriminering her i landet.

Faktum er nemlig at på de aller fleste områder så er det i dag jentene som kommer ut som vinnere, og guttene som kommer ut som tapere uten at det er noen som snakker om at man kanskje bør begynne å se på hva som er årsakene til at gutter nå i stadig større grad faller utenfor på skolen osv.

Som et eksempel kan man se på hvordan den norske skolen i dag er blitt så tilpasset måten den kvinnelige hjernen fungere at stadig flere gutter sliter med å fullføre utdanningen sin, og alle disse særordningene som finnes for å gi jenter en hjelpende hånd slik at de raskere skal komme seg inn i næringslivet.

Selvfølgelig har det vært bra for kvinner at man har hat et søkelys på likestilling her i landet, men på et tidspunkt må man si at både gutter og jenter har de same mulighetene, og at det nå må være opp til det enkelte individet å være sin «egen lykkes smed» som det heter i ordtaket.

Vi kan ikke fortsette å tildele jenter og kvinner privilegier vi ikke gir guttene under påskudd av at kvinner blir undertrykket i verdens mest LIKESTILTE land for det er jo ikke noen rettferdighet i det.

Nå vet jeg ikke om folk er enige med meg eller ikke, men jeg mener likestillingen har gått alt for langt her i landet, og at det blir våre gutter som vokser opp i dagens SÅKALTE LIKESTILTE Norge som vil bli skadelidende, og at med alle de problemene vi nå ser gutter og menn opplever i samfunnet så kan det gå riktig ille om ingen begynner å ta dette problemet på alvor.

Spørsmålet nå blir hva alle dere andre der ute mener om dette, og om alle dere som er mødre, søstre og døtre virkelig ønsker å se et samfunn der deres menn, brødre og sønner ikke kan lykkes like godt i som dere selv og andre kvinner kan.

Legg gjerne igjen din kommentar under!

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply