Blogg

MGTOW (Men Going Their Own Way)

Det er ikke så mange i Norge enda som har kastet seg på den såkalte MGTOW (Men Going Their Own Way) trenden som får en stadig større følger skare blant unge menn i vesten som følge av den politisk korrekte feminiseringen av det vestlige samfunnet.

Det er selvfølgelig ikke slik at de fleste MGTOW følgerne hater kvinner eller føler at kvinner ikke skal ha de samme rettighetene som det de selv nyter godt av. Nei det handler om at disse for det meste unge mennene nå mener at likestillingen har gått for langt og at samfunnet reglene er rigget mot dem.

I videoklippet under kan dere høre noen av de ideene som ligger bak MGTOW begrepet (Engelsk).

Innlegget fortsetter etter videoen:

Som et eksempel på lover som favoriserer kvinner fremfor menn har vi her i Norge lovene rundt barnefordeling som lenge har vært en lov som langt fra er kjønnsnøytral, og som helt klart favoriserer kvinner fremfor menn.

Vi har også såkalte likestillings kampanjer som #metoo bevegelsen som skapte et hysteri som har ført til at mange menn nå ikke lengre føler seg trygge på arbeidsplassen rundt kvinner, og vegrer seg for å jobbe og være alene i samme rom med en kvinne da det kan åpne for anklager om seksuell trakassering hvor kvinnen automatisk skal bli trodd og mannen automatisk er skyldig frem til han kan bevise sin uskyld.

Det finnes også andre eksempler på galskapen i samfunnet som har gjort at MGTOW bevegelsen har styrket seg blant særlig unge hvite menn, og personlig tror jeg vi kommer til å se at stadig flere unge menn også i Norge kommer til å trekkes mot tilsvarende bevegelser om ikke folk snart begynner å ta menns bekymringer og følelser på alvor.

Personlig mener jeg at det faktisk er mye sannhet i de tingene MGTOW står for, men jeg tror denne bevegelsen ikke er helt rette veien å gå for menn om de ønsker å vinne frem i samfunnet, og få belyst mange av de utfordringene menn står ovenfor i samfunnet vårt.

Jeg tror det er viktig at menn blir bedre til å jobbe sammen for og fremme menns rettigheter og saker som er viktige for å forbedre gutter og menns plass i samfunnet og menns helse.

Så hva mener du om MGTOW bevegelsen? Legg igjen en kommentar om du mener noe om denne saken.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply