Helsenorge henger etter systemmessing!

Som jeg tidligere har skrevet her på siden så mener jeg at det er på tide at man gjør noe innenfor IT systemene i Helsenorge slik at leger og pasienter får en bedre oversikt over den enkelte pasientens journal og sykdomshistorikk.

I mitt innlegg forteller jeg litt om hvordan jeg personlig har opplevd Helsenorges manglende evne til å samle VIKTIG helse historikk slik at legene som skal behandle pasienten har den tilgjengelig, og det faktum at det ser ut som om at viktig data ikke blir delt på tvers av helseforetakene.

Nå viser det seg i en podcast som ligger tilgjengelig på Teknisk Ukeblad (tu.no) at også direktøren for Direktoratet for E-helse i Norge også har oppdaget disse feilene og manglene innenfor det Norske Helsevesenet, og jeg håper nå at man kan få ryddet opp i problemene ved å bygge et nytt FELLES system fremfor og opprettholde alle de gamle systemene som de vel 17 000 ulike helseforetakene benytter seg av.

Personlig mener jeg det beste ville være for staten å skape ET felles helsesystem som så helseforetakene må kjøpe en lisens til, og som det kreves benyttes av ALLE helseforetak i Norge.

Dette systemet bør våre bygget på et eget sikkert nett som er adskilt fra internett, og det bør kun være knyttet opp mot maskiner som ikke ellers er tilkoblet internett. Systemet bør også være bygget opp rundt EN journal per person, og det bør være lagt opp slik at man kan spore hvilken bruker som har vært inne og lest journalen til hvilken tid.

Videre må man slik jeg har forstått det gjøre noe i forhold til personvernet når det kommer til dette med deling av personlig data når det er snakk om folks helse slik at leger og andre som virkelig har bruk for dataene lettere har dem tilgjengelige når en pasient oppsøker dem.

Her mener jeg at systemet bør ha en standard innstilling der ALL helsedata deles med alle leger som er i kontakt med en pasient, og at om pasienten av ulike årsaker IKKE ønsker sine data delt selv aktivt må «reservere» seg mot dette.

Så her er det bare for Inga Nordberg, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse å ta kontakt om hun ønsker hjelp med utformingen av et system som vil være til nytte både for leger og pasienter.

Hva mener så dere om denne saken? Legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar