Blogg

Hvorfor må det «grønne» skiftet være så dyrt for folk flest?

Her om dagen da jeg satt og leste avisen så jeg en artikkel hvor det sto skrevet at Oslo nå var Europas miljøhovedstad, og dette var ifølge artikkelen bare positivt.

Selvfølgelig er jeg enig i at det er flott om Oslo kan ha ren luft, lite søppel i gatene og rent vann, men jeg lurer samtidig litt på om det er slik at man for å få til dette må frata vanlige folk muligheten til å eie og kjøre bil for å få til dette?

I dag er det Arbeiderpartiet (AP) i samarbeid med Miljøpartiet de Grønne (MDG) som styrer i Oslo, og man har innført en del miljøtiltak som har vært langt fra populære, og som slik jeg ser det stort sett har gått ut over de med dårligst råd.

Dette er jo litt underlig ettersom særlig Arbeiderpartiet (AP) som hevder at de er et sosialistisk parti, og som tradisjonelt sett har hevdet at de jobber for å redusere klasse skillet i landet nå sammen med Miljøpartiet de Grønne (MDG) ser ut til å føre en politikk som kun vil ØKE klasseskillet i Oslo.

Stadig mer av politikken til den såkalte «byregjeringen» fører til at vanlige arbeidere nå sliter med kostnadene for å kjøre bil, mens de som kanskje har råd til de dyreste og mest forurensende bilene, og som har råd til dyre el-biler som Tesla slipper å stues inn på overfylte busser, trikker og t-baner.

Av denne grunn er det jeg spør meg om denne «miljøpolitikken» virkelig er den beste måten å oppnå at Oslo blir en såkalt «ren» by eller om det kanskje kan gjøres på en litt mindre urettferdig måte?

Slik jeg ser det personlig så finnes det en bedre måte hvor jeg mener at man i istedenfor å gjennom økninger av avgifter, nye bomstasjoner osv heller burde forsøkt å gjøre det billigere og enklere for folk og ta overgangen fra diesel og bensinbil til et elektrisk alternativ.

Et eksempel som jeg mener ville kunne forbedre miljøet i byen ville være å gjøre det enklere for folk i landets byer og anskaffe seg en elbil og/eller en elsykkel. Dette kunne man blant annet gjort ved subsidiering av elbiler for folk som benytter bilen som transport til og fra jobb.

Man kunne også gjort det lønnsomt å være flere i bilen slik at kanskje flere som jobber sammen organiserte seg og kjørte sammen til jobben for å spare penger og miljøet. Dette mener jeg man kunne fått til ved eksempelvis å skape et system der om man var to eller flere fra samme arbeidsplass som kjørte sammen til og fra jobb så unngikk man bomavgiften, og man kunne kjøre i kollektivfeltet.

Et slik forslag tror jeg ville ha kunnet vist seg å være svært lønnsomt for folk og jeg tror kanskje flere ville vært villige til å ta seg det «ekstra bryderiet» med og kjøre sammen om fortjenesten av det var høy nok.

Dette er selvfølgelig kun et eksempel på et tiltak, men jeg er sikker på at om man virkelig gikk inn for det, og spurte folk hva de mener ville ha kunnet fått dem til å velge et mindre forurensende alternativ ville ha kunnet kommet opp med mye bedre og fornuftige løsninger en dagens forbud og beskatning som i størst grad rammer de som har minst fra før av.

Selv mener jeg at elbiler og elsykler er flotte redskap i kampen mot luftforurensning i byene, og jeg skulle gjerne hat en elbil, men ettersom det enda er ganske dyrt å gå til anskaffelse av en elbil som dekker alle mine bilbehov så blir det til at jeg må velge et mer forurensende alternativ og jeg tror det er veldig mange som er i min situasjon.

Dette vil selvfølgelig kanskje endre seg når stadig flere el-biler kommer på bruktmarkedet, men slik det ser ut nå så må man nok vente minst ti til femten år før vi får et naturlig skifte av bilparken her i landet og derfor mener jeg man må føre en politikk som gjør det enklere for «vanlige» folk å ta denne overgangen nå.

Nå er det sikkert mange der ut som har mye bedre forslag til hvordan man kunne ha fått til dette en hva jeg har, og jeg tror nok at om politikerne hadde vært mer opptatt av og faktisk gjøre det som er til det beste for vanlige folk fremfor KUN det å få ros fra FN, EU osv så ville dette såkalte «grønne» skiftet ha kunnet gått mye raskere og mindre smertefullt for seg.

Når det er sagt så er det jo slik at jeg tror alle ønsker å puste ren luft og drikke rent uforurenset vann, og jeg finner derfor denne beskyldningen om at det motsatte er tilfelle særlig fra venstresiden veldig ukonstruktiv og ødeleggende for muligheten til virkelig å finne de beste løsningene.

Det er også slik at om vi alle går over til å kjøre trikk, buss, T-bane og elbil så vil man fremdeles trenge den samme mengden energi som man gjør i dag, noe som betyr at man vil fortsatt måtte forbrenne store mengder såkalt fossilt brensel for å generere denne energien hvor den eneste forskjellen er at forurensningen da vil foregå på et kraftverk fremfor i folks private biler.

Selvfølgelig kunne man endret på dette også ved å bygge atomkraftverk, men personlig mener jeg det er en veldig dårlig løsning da jeg synes risikoen med atomkraft er for stor i forhold til gevinsten.

Så hva mener dere der ute om denne saken? Tror dere vi kunne ha gjort det enklere for folk å velge mindre forurensende alternativer til diesel og bensin drevne biler? Og hva er deres forslag?

Legg igjen en kommentar i kommentarfelt med deres tanker og ideer rundt denne saken?

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply