Blogg

Bygger vi virkelig fremtidsrettede byer?

Etter at jeg skrev det forrige innlegget hvor jeg tar opp det jeg mener er en dårlig miljøpolitikk i Oslo har jeg selv forsøkt å komme opp med en de rundt hva man kunne gjøre for og bedre miljøet i våre byer og samtidig gjøre dem mer effektive og fremtidsrettede.

Problemet var bare at når jeg fant ut en måte jeg trodde ville kunne bidra til å bedre ting som luftforurensning og energiforbruket kom jeg alltid frem til at måten dagens byer er utformet på ganske fort byr på utfordringer som slik jeg ser det er til hinder for en ekte effektivisering og utnyttelsen av ny og fremtidig teknologi.

Slik jeg ser det er de fleste byer i dag bygget oppå og rundt gammel infrastruktur, og man har i mange tilfeller smale små tette gater som gjør det vanskelig og lite effektivt å flytte folk og varer til de stedene de skal, og jeg tror at om man istedenfor å fortsette og utbygge dagens byer, og heller startet helt fra grunnen av ville ha kunnet skapt nye mye mer effektive og miljøvennlige byer.

Tenk dere om man eksempelvis startet med å planlegge byens grunnleggende infrastruktur som vanntilførsel, transport og energi for at dette skulle kunne gjøres mest mulig effektivt og samtidig være miljøvennlig. Selv ser jeg da form meg en rund by der man har en bykjerne bestående av en stor «togstasjon» i midten hvor byen videre ut fra denne kjernen utbygges i soner.

I den første sonen kunne man se for seg at man hadde en sone for turisme, handel, restaurant, kultur og uteliv, og at man deretter hadde en finans sone som omringet disse. Videre ser jeg for meg at man hadde grønne lommer mellom alle sonene hvor man hadde parker, og andre typer rekreasjonsområder for uteaktiviteter.

Hver sone ville slik jeg ser det for meg vært omringet av et kollektivt transportnett (tog) der linjene bestod av bruer slik at linjene hadde hat et minst mulig inngrep i naturen og samtidig ga passasjerene en flott utsikt. Transport av varer kunne man gjort i egne transportnett under bakken, der man sendte konteinere direkte til egne fordelingsterminaler hvor varene ble videre fordelt og transportert til butikker, restauranter osv.

Slik jeg ser det for meg ville all fordeling og uttransportering av varer foregått under bakken slik at den både kunne gå effektivt, men også slik at den ikke var til hinder for menneskene som var på handletur. Jeg tror også mye av denne uttransporteringen og sorteringen ville ha blitt automatisert, og at alle bygg ville ha blitt bygget med en egen underetasje klargjort for mottak av ulike vare og tjenester.

Ved siden av transportnettet for varer og tjenester ville ser jeg for meg man hadde et eget transportnett for transport av biler og motorsykler som man benyttet for å transportere folks biler ut av byen slik at de kunne ta seg en kjøretur på hytta eller på besøk til venner og kjente som ikke bodde i byen.

Når man så kommer til beboer sonene så mener jeg man burde åpne opp for at folk både kunne velge og bo i egne hus, rekkehus eller blokker, og man måtte også hat små forretningssoner ute i beboersonen slik at folk kunne sykle eller ta seg en gåtur til nærbutikken for å kjøpe seg en flaske melk eller ta barna med seg på den lokale burgerrestauranten.

Man måtte også hat skoler, barnehager og små idrettsanlegg ute i beboersonen, mens universiteter ville blitt lagt til sentersonen.

Denne typen by er jeg ikke den eneste som har tenkt på fant jeg ut da jeg kom inn fra lufteturen med hunden min i dag, for da jeg forsøkte å finne et godt bilde som kanskje illustrerte denne byen jeg beskriver over så kom jeg over videoer og websider hvor man også diskuterer dette emnet.

Et eksempel på en slik side er thevenusproject.com der de snakker om det å bygge en såkalt «holistisk samfunn» i form av det de kaller runde «smartbyer», men jeg tror ikke jeg er helt enig i en del av filosofien bak prosjektet da det fremstår litt som en blanding av sosialistisk totalitarisme blandet med new age tenkning.

Nå kan det jo hende noen her mener det også høres fint ut, men for meg handler det mer om å gi folk ulike muligheter der de som ønsker det kan få flytte til en futuristisk by som er grundig planlagt for at den skal fungere effektivt og sørge for beboerne har et best mulig miljø rundt seg, mens de som ønsker det kan fortsette sine liv i de gamle byene eller kan bo på landsbygden som i dag.

Så hvordan blir fremtiden slik du ser det, og tror du vi vil kunne se byer som den jeg beskriver blir bygget i fremtiden?

Legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply