Blogg

Er norske bønders kamp mot ulven en avsporing fra den ekte trusselen mot norsk landbruk?

De aller fleste av oss har sikkert fått med seg konflikten mellom norske sauebønner og ulveforkjempere her i landet der konflikten handler om hvorvidt man skal ha en bærekraftig ulvestamme i landet eller ikke.

Spørsmålet er om denne konflikten er en oppkonstruert konflikt som er ment å fjerne bøndenes oppmerksomhet fra norsk jordbruks virkelige trussel, nemlig veganerbevegelsen og den globale verdenseliten som ønsker en nedleggelse av omtrent all kjøttproduksjon i Norge.

I dag kom rapporten til den globale elite organisasjonen EATforum som er ledet av Gunhild Stordalen ut, og i den anbefales det en global endring i folks matvaner under det påskudd at man ønsker å gjøre noe med det økende fedme problemet i vesten.

Du kan lese rapporten her.

Ifølge rapporten må man om man skal kunne brødfø en fremtidig global befolkning på 10 milliarder mennesker drastisk omlegge matvanene i vesten, og man må benytte mer av det fruktbare jordarealet til dyrking av frukt, grønnsaker og korn, mens man samtidig må redusere forbruket av kjøtt og fisk.

Man sier videre i rapporten at man særlig må redusere folks inntak av sukker og rødt kjøtt da man mener dagens høye inntak av kjøtt og sukker er hovedårsaken bak den såkalte fedmeepidemien man i dag ser sprer seg til stadig flere land verden over.

Som et motsvar til EATs rapport har norsk kjøttindustri i dag vært ute i media og påpekt at man eksempelvis i Norge ikke kan utnytte den fruktbare jorden særlig mye bedre en hva man i dag gjør da det kun er henholdsvis ca 1/3 av den fruktbare jorden i Norge som egner seg for produksjon av eksempelvis korn.

Videre er det slik at man i Norge har et klima som tilsier en veldig kort avlingsperiode for frukt og grønnsaker, mens man ved et variert jordbruk med et velregulert og effektivt dyrehold kan utnytte den fruktbare jorden maksimalt.

Skulle man derimot følge forslagene i EATs rapport ville mesteparten av det Norske jordbruket måtte nedlegges, mens man ville fått et par store bondegårder hvor man hovedsakelig produserte poteter, gulerøtter og andre rotgrønnsaker i en kort innhøstingsperiode før vinteren setter inn.

Man kan derfor spørre seg hvordan det kan ha seg at rundt 10 000 bønder møter opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot et dyr som står for under 0,5 prosent av det totale svinnet sauebønner har på beite når man vet at eliten og globallistene ønsker en nedleggelse av omtrent HELE det Norske jordbruket?

Personlig mener jeg norske bønder gjør en stor feil når de retter sitt fokus mot ulven istedenfor å faktisk rette fokuset mot de som i virkeligheten truer dems livsgrunnlag, og jeg mener at om man var litt mer oppfinnsomme ville man med enkelhet kunnet løst konflikten rundt ulv i Norge .

Her er et tidligere innlegg med mitt forslag til løsning på ulvekonflikten i Norge.

Når man nå ser eliten og globallistene slår seg sammen med ulike miljøbevegelser og den venstrevridde veganerbevegelsen i en kamp mot den norske bonden og folks rett til selv å velge hva de kan og ikke kan spise, burde virkelig alarmklokkene hos landets ulike bondeorganisasjoner ringe!

Jeg har tidligere skrevet om veganere og du kan her lese hva jeg mener om den bevegelsen.

Har du en kommentar til denne saken så vennligst legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply