Blogg

Hvorfor er det ingen som snakker om «giftig femininitet»?

Denne uken har vi kunnet lese og høre folk uttale seg om såkalt «giftig maskulinitet», og man har sett barberhøvel selskapet Gillettes reklamekampanje hvor all maskulinitet kategoriseres som negativ og giftig, men er det noen som har sagt noe om hvorvidt det også finnes noe kalt «giftig femininitet»?

Jeg tror ikke det er noen hverken menn eller kvinner som vil benekte at det finnes negative sider ved maskulinitet, og at enkelte menn både kan og vil utøve unødvendig vold, men å hevde at det bare er menn som kan mobbe, utøve vold og begå negative handlinger er ikke bare feil, men statistisk ukorrekt.

Selv om menn kanskje står for den groveste voldsbruken er det ingen tvil om at også kvinner benytter seg av vold både mot kvinner og menn, men på grunn av kvinnenes fysikk vil omfanget av denne volden ikke være like ekstrem som den begått av en fysisk større og sterkere mann, men man kan ikke dermed skyve den under et teppe og late som om den ikke finnes av den grunn.

Det er også slik at kvinner selv om de ikke utøver like ekstrem fysisk vold som menn kan utøve desto mer destruktiv psykisk vold mot særlig sine medsøstre der skadevirkningene kan være svært langvarige og alvorlige, og man ser at denne typen «giftig feminitet» for å bruke et feministisk uttrykk ofte er brukt av kvinner på skoler og arbeidsplasser.

Når over 70% av kvinnelige arbeidstakere i spørreundersøkelser sier de foretrekker å jobbe for en mannlig sjef så bør det si oss noe om hvordan kvinners interne rivalisering påvirker arbeidsmiljøet, og man bør kanskje spørre oss om man kanskje ikke bare burde være opptatt av hvorvidt «giftig maskulinitet» er et problem for kvinner eller ikke.

I videoen under kan dere høre en kvinne som har sett litt på statistikker rundt dette emnet:

Jeg håper selvfølgelig at du nå etter å ha sett videoen over kan legge igjen en kommentar på hva du mener om denne saken.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply