Bilkjøring kun for den norske eliten?

Det er nå snakk om at man ønsker å endre på hvordan staten henter inn penger til veiprosjekter, og et av forslagene er at man skal benytte GPS-sporing av bilister slik at man kan fakturere dem alt etter hvor langt de har kjørt.

Dette kan i og for seg høres ganske rettferdig ut, men det vil også føre til at de som er rike vil kunne kjøre mer en det vanlige arbeidere, og man vil dermed risikere å skape et klasseskille også når det kommer til bilkjøring, og ikke bare når det kommer til bilkjøp og sikkerhet.

Vi må også se bort fra det faktum at staten ved bruk av GPS sporing nesten vil ha kontroll på hvor du er til enhver tid, og at denne overvåkingen vil kunne føles som et stort inngrep i folks privatliv dersom dataene skulle komme på avveier.

Bare tenk deg at du er ute med elskerinnen din en biltur, og din kone finner ut at du ikke har vært hos kompisen din ettersom bilens GPS sporing fra staten sier du har vært et helt annet sted. Selvfølgelig vil denne teknologien også kunne benyttes i positiv retning ved at politiet vil kunne benytte sporingen i etterforskningsøyemed osv.

Problemet jeg har med denne GPS-sporingen er at man vil skape et samfunn der de som har mest vil også når det kommer til bilkjøring som jeg ser på som en stor kilde til følelsen av frihet vil kunne kjøre mer en oss andre, og jeg mener også overvåkingsbiten er et ganske stort inngrep i folks privatliv.

Jeg tror også man bør spørre om politikerne virkelig vil fjerne dagens bompenge løsning dersom en GPS-sporing ble innført, og om pengene de hentet inn via GPS-sporingen utelukkende vil bli benyttet til forbedring og utbygging av Norges veinett eller om pengene som i dag også vil gå til andre formål.

Personlig konkluderer jeg med at fakturering av antall kjørte km kan være positivt dersom man finner en rettferdig og sikker løsning, men hva mener du om saken?

Mener du GPS-sporing og fakturering av antall kjørte kilometer er en bedre løsning en dagens bomring løsning for finansiering av utbyggingen og vedlikeholdet av dagens Norske veinett?

Legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar