Handler kvinnesaken i dag om å bli sett fremfor å bli hørt?

I helgen holdt man flere store demonstrasjoner for kvinners rettigheter i det man har kalt «kvinnenes marsj», og denne gangen var oppmøtet noe begrenset ettersom flere i ledelsen av organisasjonen som organiserer marsjen er blitt koblet til antisemittisme.

Selvfølgelig har ikke norsk politisk korrekt presse rapportert om denne lille «bagatellen», og mange vil nok kunne hevde at dette skyldes det faktum at kvinemarsjens antisemittisme nok ikke helt styrker pressens bilde av at kvinnene i marsjen demonstrerer mot Trumps rasisme.

Ser man bort fra dette med rasismeanklagene mot ledelsen av kvinnemarsjen så kan man også se at et stadig viktigere mål med marsjen har blitt en unnskyldning til å kle seg ut, bli sett og ta bilder som kan postes på ulike sosiale medier.

Dette kan man se ved måten folk som deltok på årets marsj rundt om i USA hadde benyttet mer tid på sin utkledning en på sine slagord og protestplakater, og det faktum at veldig mange av særlig de unge kvinnene som deltok ikke hadde noen faktakunnskap rundt emnet kvinner rettigheter.

Ser man tilbake til Norge så ser man også her at kvinner som i dag går ut og demonstrerer nå i stadig større grad kler seg ut, og benytter begrepet «demonstrasjon» som en unnskyldning til å kle seg ut som om en demonstrasjon er et karneval, og at en viktig del av demonstrasjonen er å ta bilder for bruk på sosiale medier.

Et eksempel på dette er kvinnegruppen som demonstrerte mot regjeringen 22. januar ikled et kostyme fra filmen «Handmaids Tale» som er en amerikansk dystopisk dramaserie som ikke har noe holdepunkt i virkelighetens verden.

Demonstrasjonen foran Slottet viser tydelig at denne trenden med å ikle seg ulike kostymer på demonstrasjoner i ren cosplay stil også har kommet til Norge, og at kunnskap om saken man demonstrerer for eller mot ikke lengre er like relevant.

Faktum er at man i dagens Norge, USA og ellers i vesten har likestilling og at kvinner hverken blir betalt mindre en menn, eller blir diskriminert mot når de søker opptak til skoler, jobber osv. Det finnes INGEN objektiv data som underbygger påstanden om at kvinner i vesten er utsatt for systematisk diskriminering.

Og her har vi enda en video som viser hvordan disse demonstrantene ikke har peiling på hva de snakker om.

Så hva mener du om likestillingen i Norge?

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar