Kan roboter som avatarer hjelpe folk med bevegelsesvansker ut i arbeidslivet?

Det er mange mennesker i samfunnet vårt som av ulike årsaker ikke kan arbeide på grunn av fysiske begrensninger der har som følge av sykdom, men nå ønsker et japansk firma kalt Ory Lab Inc å endre på dette.

Ory Lab Inc har nemlig utviklet en robot som kan fjernstyres av syke mennesker som er rammet av bevegelsesvansker, og som en følge av dette ikke kan delta i det japanske arbeidsmarkedet slik folk uten bevegelighetsvansker kan.

Roboten fungerer som en «avatar» i et hvilket som helst videospill og den kan utføre ulike oppgaver på veier av operatøren som kan sitte hjemme i sykesengen eller på et sykehus og gir operatøren både mulighet til å kommunisere med kunder og andre arbeidskolleger.

Løsningen er til og med blitt prøvd ut på en såkalt «pop opp» kafe i Tokyo hvor gjester både kunne snakke mer operatørene og få servert mat og drikke av dem slik du kan se i videoen under.

Vi snakker veldig mye i dag om å utvikle roboter med kunstig intelligens for at disse maskinene skal kunne utfylle stillinger som vi i dag har problemer med å finne folk til, mens vi samtidig overser at vi allerede i samfunnet har ganske mange mennesker som har intelligensen som trengs for å kunne jobbe selvstendig, men som dessverre mangler den fysiske kroppen som trengs.

Kanskje Ory Lab Inc er inne på en løsning som ikke bare vil kunne hjelpe oss å få flere syke ut i arbeid, men også vil kunne hjelpe barn og unge med bevegelighetsvansker med å kunne ha et sosialt aktivt liv med sine venner og kjente, og gjøre dem mindre avhengige av andre i sitt hverdagsliv?

Personlig mener jeg vi burde se nærmere på løsninger der man utnytter den ubrukte arbeidskraften som i dag sitter fastlåst fremfor å skape en kunstig intelligens, og jeg tror også at om vi virkelig satset på denne formen for robot teknologi og integrasjon mellom mennesker og maskiner så vil vi også kunne gjøre mange syke og enslige mennesker en veldig stor tjeneste.

Hva tror du? Mener du vi burde skape robot «avatarer» som kan hjelpe syke tilbake i arbeidslivet til en virkelighet her i Norge?

Legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under.

Kilde: Japan Times

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Author: Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar