Blogg

Måten prisen på elektrisitet settes på er helt feil!

Det har etter jeg første gang skreiv om strømprisene for vel en ukes tid siden pågått en diskusjon i pressen om de høye strømprisene, og jeg synes det ville vært veldig bra om man bare kunne få fakta på bordet.

Nå sitter ikke jeg med alle faktaene i denne saken, men det jeg legger merke til er at man nå har økende strømpriser i Norge samtidig som man selger stadig mer strøm til utlandet, og dette må jeg jo si jeg finner noe underlig.

Slik jeg ser det så burde man jo om man produserer for mye av noe (i dette tilfellet elektrisitet) få lavere priser på den varen, og for å holde prisene på et noenlunde greit nivå ville man solgt overproduksjonen til utlandet.

Med dette i tankene så kan man jo spørre seg hvorfor prisene på strøm i Norge skal økes når man tydeligvis har en overproduksjon som eksporteres til utlandet?

Skulle dette ikke være tilfelle og man har lite vann i vannmagasinene slik det hevdes fra energifaktoren så bør man kunne spørre seg hvorfor man da fortsetter eksporten av elektrisitet til utlandet når behovet i det norske markedet ikke kan dekkes?

Det er først når man stiller seg disse spørsmålene man innser at energibransjen her i landet ikke arbeider for å gi den norske befolkningen billig og stabil tilgang på elektrisitet, men heller lyver og overdriver problemene med manglende vanntilførsel for å kunne øke prisen på elektrisitet i Norge i kuldeperiodene samtidig som de eksporterer stadig mer elektrisitet til utlandet.

Her mener jeg at den norske stat burde gå inn og undersøke hva som er fakta i saken og kreve at man setter en fast pris på elektrisitet i Norge basert på dataene fra de siste 10 årene, og at energibransjen kun får selge overskudsproduksjonen i den grad det ikke påvirker tilgangen og prisen i det norske markedet.

Det er ikke energiselskapene som eier norske vassdrag eller den norske naturen, og jeg mener det er feil at prisen for energien produsert av fellesskapets resurser skal styres av grådige energiprodusenter som kun ser etter profitt og ikke har folkets beste som sin hovedinteresse.

Vi trenger slik jeg ser det en endring av energisektoren i Norge, eller så bør man gjøre den statseid slik at man kan ha en stabil lav pris på strøm her i landet.

Hva mener du?

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply