Blogg

Kan norske leger bli bedre til å lytte til, og gi svar på sine pasienters spørsmål?

Dette innlegget er kan sikkert virke slitt sutrete fra min side, men saken er den at jeg nå etter ganske lang tid der jeg har vært i kontakt med leger så synes jeg det er veldig vanskelig å få klare svar fra leger.

Jeg mener ikke at legene ikke er hyggelige eller noe slik, men at de kanskje ikke alltid har de kommunikasjonsegenskapene som en lege kanskje burde ha for å kunne gi svar på pasientens spørsmål og forklare ting.

Personlig føler jeg det ofte virker som om legene ikke i noen særlig grad bryr seg om hvordan det går med meg og min helse, og når man i tillegg får veldig diffuse svar som man ikke forstår noen ting av blir ikke situasjonen særlig bedre.

Som de fleste som kjenner meg vet har jeg en medfødt hjertefeil som er kalt transposisjon av de store arteriene forkortet TGA, og jeg har derfor gått ganske regelmessig til kontroller for å sjekke helsetilstanden min og har alltid følt at jeg har blitt tatt godt hånd om av helsepersonellet.

Problemet har imidlertid oppstått nå som etter at jeg har blitt litt eldre og føler at kroppen kanskje begynner å knirke litt mer samtidig som legene enten ser ut til å ikke helt vite svarene på spørsmålene mine eller ikke bryr seg så mye om jeg kanskje har blitt litt mer bekymret over helsetilstanden min.

Det er godt mulig det finnes en god forklaring på hvorfor legene ikke sier mer en de gjør eller oppfører seg slik de gjør, men jeg mener jo at om legen ikke selv har tid eller føler han/hun ikke har de kommunikasjonsevnene som trengs så bør man enten gi legene opplæring og mer tid med pasientene eller man bør ha egne folk som pasientene kan prate med etter legebesøket om de ønsker en bedre og utvidet forklaring på ting.

Nå vet ikke jeg hva slags opplevelser folk har hat når det kommer til å få svar fra sine legere på spørsmål de har stilt, men det hadde vært fint om dere som enten er enig eller uenig med meg kunne lagt igjen en liten kommentar der dere forteller hvorfor dere enten er enige eller uenige med meg på dette området.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Leave a Reply